Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Głównym zadaniem agencji ma być: finansowanie badań naukowych, analizy epidemiologiczne, rozwój niekomercyjnych badań klinicznych. Agencja ma także prowadzić badania naukowe zlecone przez resort zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rząd.

Za przyjęciem ustawy głosowało 235 posłów, przeciw było 198, dwóch wstrzymało się od głosu.

Pierwsze informacje o powstaniu agencji pojawiły się w marcu 2018 r. Wiadomo, że nad projektem ustawy przez kilka miesięcy pracowało Ministerstwo Zdrowia, a powstanie Agencji było uzasadniane niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań. Agencja będzie zajmowała się organizacją niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzeniem analiz i inicjowaniem rozwoju nauk medycznych. Będzie składała się z trzech pionów: analitycznego, badawczego i grantodawczego. Budżet agencji w tym roku ma wynieść 40 mln złotych, w przyszłym już 500 mln i będzie pochodził z odpisu z NFZ i z budżetu państwa, część środków agencja pozyska też z Unii Europejskiej.

Więcej o Agencji w artykule „Rozmowa z… Dr n. med. Radosławem Sierpińskim, Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych, Doradcą Ministra Zdrowia” w Nr 5 (listopad-grudzień) „Badań Klinicznych”.