Blanka Seklecka 215x300 - dr Blanka Seklecka

Dr Blanka Seklecka

Manager Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku

Od 7 lat związana z badaniami klinicznymi I fazy i badaniami przedklinicznymi, z pasji naukowiec ze stopniem doktora, słuchaczka studiów MBA, wykorzystuje zagraniczne doświadczenie zawodowe w celu stworzenia pierwszego akademickiego interdyscyplinarnego Ośrodka Badań Klinicznych Faz Wczesnych.

Translate »