Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

logo black polish - Grant naukowy fundacji DKMS – druga edycja

Ruszyła druga edycja „Grantu naukowego Fundacji DKMS”. Projekt został uruchomiony w zeszłym roku, w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”. Grant jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał honorowy Patronat PTHiT.

Laureatką pierwszej edycji została dr. Agata Szade, która pracuje nad nową metodą mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi. Wręczenie grantu miało miejsce na uroczystej gali, odbywającej się podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi we wrześniu 2019 roku.

Agata Szade - Grant naukowy fundacji DKMS – druga edycja

Wywiad z dr Agatą Szade – link

Do aplikowania w drugiej edycji Grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących immunologię transplantacyjną, kliniczną, diagnostykę, strategie terapeutyczne i dawstwo komórek krwiotwórczych.

więcej szczegółów na stronie www.dkms.pl/pl/grant

O DKMS
Misją Fundacji DKMS jest podarowanie jak największej liczbie Pacjentów walczących z nowotworami krwi, drugiej szansy na życie. We wszystkich bazach DKMS zarejestrowanych jest 10 milionów potencjalnych Dawców szpiku, a już ponad 80 000 Dawców oddało komórki macierzyste bądź szpik dla potrzebujących Pacjentów. DKMS pomaga Pacjentom na całym świecie, a bazy DKMS rejestrują potencjalnych Dawców szpiku w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chile, RPA i Indiach.