Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

neuca transparent - Grupa NEUCA obejmuje 100% udziałów w hiszpańskiej spółce Experior

Po inwestycjach w Niemczech i na Ukrainie, Grupa NEUCA poprzez spółkę zależną Clinscience zwiększa swój zasięg w obszarze CRO o jeden z największych rynków badań klinicznych w Europie – Hiszpanię. Inwestując w firmę Experior zyska dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych, kilkunastu milionów pacjentów, rozwinie kompetencje w dziedzinie biostatystyki oraz rozszerzy ten obszar biznesu o nowe rozwiązania technologiczne.

Experior to firma typu Clinical Research Organization (CRO), która od prawie 20 lat rozwija się na rynku hiszpańskim obejmując swymi działaniami operacyjnymi Hiszpanię, Włochy, Francje, Wielką Brytanię oraz kraje Beneluksu. Kluczowymi obszarami terapeutycznymi dla spółki są: onkologia,  neurologia, choroby zakaźne oraz autoimmunologiczne. Experior posiada unikalną wiedzę dotyczącą rozwoju projektów badawczych w zakresie ATMP – zaawansowanych technologii medycznych. Obok biznesu związanego z koordynacją i nadzorem nad badaniami klinicznymi Experior dynamicznie rozwija swoje usługi w obszarze planowania badań klinicznych, biostatystyki  oraz technologii.

 – Experior i Clinscience z Grupy NEUCA to spółki, które doskonale uzupełniają się w ujęciu kompetencyjnym oraz zasięgu geograficznym. Łączy nas pasja do badań klinicznych, nieszablonowe podejście w budowaniu wartości dla naszych klientów, skupienie uwagi wokół pacjenta oraz technologii usług. Działając wspólnie osiągniemy szereg synergii z korzyścią dla obydwu firm i ich przyszłości – mówi Przemysław Magielski, wiceprezes zarządu Clinscience.

– Inwestycja i połączenie sił z Grupą NEUCA to dla nas realizacja długoterminowej strategii rozwoju firmy, która zapewnia nam międzynarodową obecność oraz zwiększa kompetencje i możliwości prowadzenia coraz większych projektów. Łączą nas także poglądy na temat wykorzystania technologii w badaniach klinicznych, jako kluczowym czynniku budowy przewagi konkurencyjnej i przyszłości branży – mówi Jaime A. Ballester, prezes i założyciel Experior.

Zgodnie z postanowieniami umowy, obecny założyciel spółki, Jaime A. Ballester, pozostaje w jej strukturach w roli dyrektora zarządzającego oraz szefa rynku hiszpańskiego. Będzie on kontynuował wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów.

Dzisiejsza inwestycja to kolejny punkt przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy NEUCA, uwzględniającej konsolidację rynku oraz rozwój naszych kompetencji także poza granicami Polski. Z satysfakcją realizujemy już piątą tegoroczną inwestycję w tym obszarze, a jednocześnie trzecią zagraniczną.

– Należąca do Grupy NEUCA sieć ośrodków Pratia rozpoczęła w ostatnich miesiącach współpracę z ponad 50 ośrodkami szpitalnymi w Hiszpanii w zakresie wspólnego prowadzenia badań klinicznych. Obecnie zatrudniamy w Hiszpanii blisko 60 koordynatorów wspierających 250 projektów badawczych. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu synergii Sieci Ośrodków, CRO oraz technologii na rynku hiszpańskim – mówi Tomasz Dąbrowski, odpowiedzialny za biznesy badań klinicznych w Grupie NEUCA.

Clinscience obecnie oferuje swoim klientom usługę „full service CRO” począwszy od konsultingu w zakresie rozwoju nowych cząsteczek i wyrobów medycznych, poprzez projektowanie, monitorowanie i statystykę. Swoim obszarem działań obejmuje Polskę, Niemcy, USA, Hiszpanię (Experior), Francję (Experior), Wielką Brytanię, Holandię (Experior), Portugalię (Experior), Włochy (Experior) i kraje Beneluksu (Experior).

Jedną z głównych przewag konkurencyjnych obszaru badań klinicznych NEUCA jest spójna technologia, która ma za zadanie integrację obu obszarów (SMO i CRO) w celu dostarczania możliwie najwyższego standardu i jakości danych w czasie rzeczywistym dla Sponsorów Badań – firm biotechnologicznych, co znacząco obniża koszt i czas realizacji projektów. (Inwestycja GK NEUCA w platformę hyggio została sfinalizowana w marcu tego roku w ramach utworzenia spółki Clinscience Technologies).

– Jesteśmy obecni na rynku badań klinicznych od wielu lat i obserwujemy przyspieszenie jego rozwoju.  Rokrocznie świadomość zarówno lekarzy, jak i pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści rośnie. Zyskują oni dostęp zarówno do kompleksowego zakresu badań, do diagnostyki i procedur medycznych, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. Ideą przyświecającą naszym codziennym działaniom jest skupienie uwagi na pacjencie, jego bezpieczeństwie oraz komforcie, pozwalającym efektywnie uczestniczyć w procesach badań klinicznych – tłumaczy Tomasz Dąbrowski, prezes Clinscience.