Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Jak wynika z danych uzyskanych w trzech badaniach opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w czasopismach „Cell” oraz „Genes & Development”, naukowcy z Northwestern Medicine odkryli dwie skuteczne terapie, które spowolniły progresję białaczki u myszy. Okazało się, że kiedy uda się ustabilizować główne białko odpowiedzialne za wywołanie białaczki, MLL, wówczas spowalnia ono progresję rozwoju choroby – tak wynika z najnowszych danych z badania. Kolejnym krokiem będzie połączenie testowanych terapii w jeden „super lek” i przeprowadzenie badań klinicznych na ludziach we wskazaniu białaczki u dzieci.
 U dzieci ze zdiagnozowaną białaczką z translokacją obejmującą gen MLL, czyli typem raka, który atakuje krew oraz szpik kostny, wskaźnik przeżywalności wynosi zaledwie 30%. Pacjenci z białaczką posiadają bardzo niski odsetek krwinek czerwonych, co wywołuje u nich anemię, natomiast charakteryzują się około 80-krotnie wyższym poziomem białych komórek krwi niż osoby bez raka.
 Istnieje kilkanaście typów białaczki. Niniejsze badanie koncentruje się na dwóch najczęściej diagnozowanych począwszy od niemowląt aż do nastolatków: ostrej białaczce szpikowej (AML) i ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL).