Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

URPLWMiPB logo - Komunikat Prezesa z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie trybu składania dokumentacji do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Komunikat Prezesa z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie trybu składania dokumentacji do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zapoznaj się z treścią komunikatu