Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Konferencja ABM 1024x393 - Konferencja Agencji Badań Medycznych – Priorytety zdrowotne Polaków na 2021 rok

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję pn. Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu zmian praktyki klinicznej, która odbędzie się 10 grudnia 2020 r. w formie hybrydowej.

Konferencja ma na celu omówienie problemów ważnych z punktu widzenia polskich pacjentów oraz wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju nauk medycznych. Jednocześnie podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe obszary zdrowia, wymagające szczególnej uwagi i wsparcia publicznego.

W ramach wydarzenia przedstawiony zostanie plan działań Agencji Badań Medycznych na 2021r., uwzględniający szczególnie palące potrzeby zdrowotne polskich pacjentów. Agencja Badań Medycznych w swoich działaniach wskazuje kluczowe obszary interwencji w obszarze leczenia i zapobiegania chorobom, kreśląc jednocześnie propozycję rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Obecnie oczy całego świata zwrócone są w stronę pandemii COVID-19. Koronawirus nie zmienił jednak potrzeb związanych z leczeniem chorób rzadkich, neurologicznych czy cywilizacyjnych nazywanych dziś epidemią XXI wieku. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Agencja Badań Medycznych przygotowała plan realizacji konkursów na 2021r. obejmujących powyższe obszary.

– W 2021 roku nie ustajemy w intensywnej pracy by wesprzeć najbardziej newralgiczne obszary dla polskiej ochrony zdrowia. W korelacji do działań resortu Zdrowia wesprzemy szczególnie choroby rzadkie, zdrowie psychiczne i choroby cywilizacyjne. Kontynuujemy również rozwijanie sieci Centrów Badań Klinicznych oraz finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, do których spektrum mam nadzieję dołączą również wyroby medyczne – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Podczas Konferencji podsumowane zostaną także dotychczasowe działania Agencji, w tym przede wszystkim konkurs na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, II edycja konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych oraz konkurs dotyczący wprowadzenia do Polski technologii CAR-T. Już w pierwszym roku Agencja Badań Medycznych zakontraktowała niemal miliard złotych, z czego około 40 procent przeznaczono na badania z zakresu onkologii i hematologii. Jak deklaruje ABM, dzięki wsparciu Agencji w 2020 r. w Polsce będzie toczyło się minimum 60 niekomercyjnych badań klinicznych, które zmienią obraz rynku biotechnologicznego w naszym kraju.

– Rok 2020 był niezwykle dynamiczny w działaniach jakie podjęła ABM. Pomimo pandemii udało nam się zrealizować wszystkie zakładane cele – kilkadziesiąt projektów w ramach szybkiej ścieżki dla badaczy w kierunku COVID tylko potwierdza ważną rolę Agencji w badaniach naukowych. Dla mnie najważniejszym wskaźnikiem nie jest jednak miliard złotych zakontraktowany na badania, ale to że ponad 20 tysięcy pacjentów skorzysta z dostępu do innowacyjnych terapii dzięki tym nakładom. Budowa Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz wprowadzenie do Polski technologii CAR-T to dwa ważne programy z owoców których już niedługo będziemy mogli wszyscy korzystać – podsumowuje Prezes Sierpiński.

Konferencja Priorytety zdrowotne Polaków na 2021 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu zmian praktyki klinicznej stanie się forum, które połączy ekspertów we wspólnej idei wypracowania najlepszych narzędzi służących polskim pacjentom.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konferencja-2020/638,Konferencja-Agencji-Badan-Medycznych-Priorytety-zdrowotne-Polakow-na-2021-rok.html