Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Prezes INFARMA Nienke Feenstra - Nienke Feenstra nowym Prezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Prezes INFARMA, Nienke Feenstra, źródło: INFARMA

23 czerwca 2020 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2020-2022. Nienke Feenstra, reprezentująca Takeda Polska została powołana przez nowy Zarząd INFARMY na stanowisko Prezesa. Zastępcą Prezesa został Michał Bichta (Novartis Poland), Skarbnikiem – Katarzyna Kacperska (Novo Nordisk Pharma). Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Magdalena Kruszewska (Sanofi Aventis).

– Przewodzenie pracom INFARMY to z jednej strony niesamowite wyróżnienie, a z drugiej ogromne wyzwanie. Dziękuję firmom członkowskim za ten dowód zaufania. Mam nadzieję na inspirującą i dynamiczną pracę z członkami nowego Zarządu, Rady Nadzorczej, a także przedstawicielami pozostałych firm członkowskich i biura INFARMA – komentuje wybór nowa Prezes INFARMA – Nienke Feenstra.
 
– Jestem przekonana, że mimo różnych modeli biznesowych i zróżnicowanych portfolio możemy działać wspólnie na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Branża międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych jest wartościowym partnerem rządu w kreowaniu rozwiązań sprzyjających poprawie efektów zdrowotnych polskich obywateli, a także wzrostowi gospodarczemu. Poprzez swoje działania chciałabym sprawić, że ta pozycja będzie się umacniać – podkreśla Feenstra.
 
Ustępująca, zgodnie ze statutem INFARMA po dwóch kadencjach, Prezes Dorota Hryniewiecka-Firlej, w latach 2020-2022 będzie członkiem Rady Nadzorczej. Życząc powodzenia nowej Prezes Zarządu, podkreśla: – Składam serdeczne gratulacje na ręce nowego Prezesa i całego Zarządu, jednocześnie mocno trzymając kciuki za dalsze plany i realizacje, które będą wzmacniały pozycję INFARMY w systemie ochrony zdrowia. Z perpektywy 4 lat na stanowisku Prezesa mogę powiedzieć, że siłą INFARMY jest różnorodność idei a zrazem spójny, jednolity głos reprezentujący całe środowisko oraz efektywna praca przedstawicieli firm w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na kluczowe wyzwania – dla dobra systemu ochrony zdrowia i przede wszystkim pacjentów.
 
Nowa Prezes INFARMA – Nienke Feenstra jest pochodzącą z Holandii farmaceutką z wykształcenia, z pasją do osiągania ponadprzeciętnych wyników na konkurencyjnych rynkach. W swojej pracy wykorzystuje zróżnicowane doświadczenie oraz wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych o kierunkach psychologia biznesu, HR i literaturoznawstwo. Uważa, że punktem wyjścia do wszystkich działań w sektorze zdrowotnym, również osiągania wysokich wyników, jest skupienie się na prawdziwej wartości dodanej dla pacjentów. W trakcie swojej kariery zawodowej pełniła liczne role zorientowane na pacjenta oraz na wartość, zarządzając ekonomiką zdrowia, marketingiem, kanałami sprzedaży i różnymi programami rozwoju biznesu na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
Obecnie kieruje polską organizacją Takeda z ambicją zapewnienia, że nowa Takeda poprzez pracę silnych zespołów, będzie dostarczać coraz większą wartość dla pacjentów i klientów. Zdolności Nienke Feenstra do nawiązywania relacji, różnorodne doświadczenie i pasja do wnoszenia coraz to większej wartości dodanej, nawet w skomplikowanych systemach opieki zdrowotnej, napędzają ją każdego dnia.
 
W wolnym czasie szuka nowych przygód, jest zapaloną podróżniczką. Mieszkała w Holandii, Francji, na Węgrzech, w Szwajcarii, a teraz w Polsce. Biegle włada językiem holenderskim, angielskim i francuskim, mówi również po niemiecku oraz włosku. Obecnie uczy się języka polskiego.
 
Zgodnie ze statutem INFARMA Nienke Feenstra będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez dwa lata. Poniżej pełny skład nowych członków organów sytatutowych Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA – (kadencja 2020-2022):
 
Skład Zarządu (w kolejności alfabetycznej):

1.    Markus Baltzer, Bayer Sp. z o.o.
2.    Michał Bichta, Novartis Poland Sp. z o.o.
3.    Michał Cuha, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
4.    Nienke Feenstra, Takeda Polska Sp z o.o.
5.    Katarzyna Kacperska, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
6.    Aleksander Kwieciński, AbbVie Polska Sp. z o.o.
7.    Tomasz Skrzypczak, Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
8.    Nikolaos Xydias, GSK Commercial Sp. z o.o.

9.    Selen Zeydanli Bisson, Merck Sp. z o.o.
 
Skład Rady Nadzorczej (w kolejności alfabetycznej):

1.    Piotr Dębski, Biogen Poland Sp. z o.o
2.    Dorota Hryniewiecka-Firlej, Pfizer Polska Sp. z o.o.
3.    Wiktor Janicki, Roche Polska Sp. z o.o.

4.    Magdalena Kruszewska, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
 
Skład Sądu Dyscyplinarnego:

1.    Weronika Chańska, kandydat spoza branży
2.    Jerzy Naumann, kandydat spoza branży
3.    Andrzej Dziukała, Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.
4.    Łukasz Sędrowicz, BMS Polska Sp. z o.o.
5.    Iwona Gąsiorowska, Roche Polska Sp. z o.o.
6.    Łukasz Sławatyniec, Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
7.    Andrzej Bajor, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
8.    Grażyna Moczkowska, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
9.    Katarzyna Kazanowska-Wroniszewska, Astellas Pharma Sp. z o.o.
10.    Katarzyna Kochańska, GSK Commercial Sp. z o.o.
11.    Sebastian Schubert, Bayer Sp. z o.o.
12.    Krzysztof Mazurek, Bayer Sp. z o.o.
13.    Wojciech Gryta, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
14.    Tomasz Klimczak, Biogen Poland Sp. z o.o.
15.    Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał, Merck Sp. z o.o.
16.    Anna Krusińska, AbbVie Polska Sp. z o.o.
17.    Karolina Pilwińska, AbbVie Polska Sp. z o.o.