Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

fot. Krystian Maj KPRM - Premier i Prezes ABM przekazali na ręce rektora SUM czek na utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Premier Mateusz Morawiecki oraz Prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) Radosław Sierpiński przekazali na ręce rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach symboliczny czek na kwotę  9 322 552,18 zł na Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ramach konkursu ABM na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK).

Inicjatywa utworzenia w naszym kraju wyspecjalizowanych środków CWBK ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.

Do tej pory, Agencja Badań Medycznych przekazała na ten cel 152 miliony, które pozwoliły na utworzenie 16 wyspecjalizowanych ośrodków zlokalizowanych w całym kraju. To pierwsze tego typu kompleksowe wsparcie dla polskich instytucji publicznych prowadzących badania kliniczne.

– Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy ŚUM pozwoli zintegrować zespoły działające w szpitalu i na uczelni, dając zupełnie nową jakość prowadzonym badaniom, wykorzystując rozproszony dotąd w wielu miejscach potencjał. Stworzenie wyspecjalizowanej jednostki zatrudniającej osoby o najwyższych kwalifikacjach spowoduje wzrost liczby realizowanych i projektowanych badań. Nowa struktura organizacyjna uporządkuje proces organizacji badania, przebieg pobytu pacjenta w ośrodku oraz ocenę pomysłów naukowców – podkreślał Rektor SUM – prof.dr hab.n.med. Tomasz Szczepański.

W ramach Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (ŚCWBK) zostanie otworzony ośrodek badań wczesnych faz z przeznaczonym zapleczem infrastrukturalnym i medycznym. W celu zapewnienia najwyższej wartości naukowej zgłaszane do ŚCWBK projekty badań będą opiniowane przez Komitet Ekspercki, pod względem wykonalności, wartości merytorycznej i spodziewanego wpływu na system opieki zdrowotnej.

Kontynuacją dla rozwoju powstałych ośrodków jest uruchomiana przez Agencję Badań Medycznych w marcu br. Polska Sieć Badań Klinicznych. Utworzenie Sieci przyczyni się do powstania rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki, stanowiącej silne centrum badań klinicznych w kraju.

– To przełomowy moment dla Polski, jako międzynarodowego partnera w badaniach klinicznych, który pozwoli na działanie wielu ośrodków pod jedną wspólną marką. Sieć pomoże nam poprawić dostępność leczenia Pacjentów najbardziej innowacyjnymi lekami na świecie, ale również znacząco wpłynie na rozwój polskiej biotechnologii – podkreślał Prezes ABM Radosław Sierpiński.

Powstanie Polskiej Sieci Badań Klinicznych ma także istotny wpływ na krajową gospodarkę, poprzez wypływy z realizacji badań klinicznych do budżetu państwa, oszczędności alternatywne dla systemu opieki zdrowotnej, dodatkowe źródło wynagrodzeń dla badaczy, lekarzy i ośrodków badawczych oraz wzrost zatrudnienia i popyt na usługi w innych sektorach.