Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

W związku z ogromnym zainteresowaniem seminarium dla lekarzy planowanym na dzień 26 października 2019, Agencja Badań Medycznych organizuje kolejne seminarium pt.:

„Niekomercyjne badania kliniczne”

25 października 2019 r.
Warszawa, Hotel Ibis, Ul. Grzybowska 43

Seminarium jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem GCPpl i przeznaczone dla środowiska medycznego – osób zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych lub planujących  działalność w tym zakresie.

Program seminarium:

 • Od badań niekomercyjnych do komercyjnych i z powrotem
 • Zasady finansowania, oceny oraz tryb składania wniosków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej
 • Planowanie niekomercyjnych badań klinicznych
 • Regulacje krajowe i międzynarodowe badań klinicznych
 • Publikowanie wyników badań niekomercyjnych: kontekst regulacyjny a naukowy
 • Przykład organizacji i specyfiki niekomercyjnych badań klinicznych na Collegium Medicum UJ
 • Badania kliniczne – w stronę pacjenta

Szczegółowy program seminarium dostępny jest pod linkiem

Prowadzący:

 • Dr Piotr Iwanowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Krzysztof Górski, Dyrektor ds. Wdrażania Projektów Naukowych ABM
 • Dr Beata Maciejewska, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Dr Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych URPL
 • Dr Maciej Sułkowski, Członek Zespołu ds. Badań Klinicznych Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
 • Aneta Sitarska-Haber, Wice-Prezes Stowarzyszenia GCPpl

Noty biograficzne prelegentów dostępne są pod linkiem

Konferencja organizowana jest pod Honorowym Patronem Ministra Zdrowia

więcej na:
http://abm.gov.pl/seminarium-niekomercyjne-badania-kliniczne-dodatkowy-termin/