Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

GSK ViiV - Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV w związku z wykazaniem większej skuteczności kabotegrawiru firmy ViiV Healthcare w porównaniu z codzienną doustną terapią PrEP

ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada firma GSK i której akcjonariuszami są firmy Pfizer Inc. oraz Shionogi Limited, ogłosiła dzisiaj wyniki analizy śródokresowej badania HIV Prevention Trials Network (HPTN) 083, oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność leku badanego w postaci kabotegrawiru podawanego w iniekcjach o przedłużonym działaniu w profilaktyce zakażeń wirusem HIV. W badaniu wykazano, że kabotegrawir jest o 69% skuteczniejszy (95% CI 41%-84%) w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV u mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami oraz u transpłciowych kobiet uprawiających seks z mężczyznami w porównaniu z obecnie stosowanym standardowym leczeniem profilaktycznym, polegającym na codziennym doustnym przyjmowaniu emtrycytabiny/fumaranu dizoproksylu tenofowiru w dawce 200 mg i 300 mg (TDF/FTC). Osiągnięto tym samym cel pierwszorzędowy badania, polegający na wykazaniu równorzędności tych dwóch schematów leczenia, przy czym różnica bliska jest wyższości kabotegrawiru, choć tu konieczna jest jeszcze ostateczna analiza. 

Badanie HPTN 083, w którym udział wzięło ok. 4600 uczestników w ponad 40 ośrodkach badawczych w Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce, jest jednym z pierwszych przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych polegających na bezpośrednim porównaniu dwóch substancji czynnych stosowanych w profilaktyce. W ramach zaplanowanej analizy śródokresowej niezależny Komitet ds. monitorowania danych i bezpieczeństwa (DSMB) stwierdził, że dane uzyskane w ramach badania jasno wskazują, że kabotegrawir podawany w iniekcjach o przedłużonym działaniu wykazał się dużą skutecznością w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV w populacji badanej. Na 50 uczestników badania, którzy zarazili się wirusem HIV, 12 to osoby przyporządkowane w procesie randomizacji do grupy przyjmującej kabotegrawir o przedłużonym działaniu, a 38 to pacjenci z grupy przyjmującej codziennie doustną dawkę FTC/TDF. Przekłada się to na odsetek występowania zakażeń wirusem HIV na poziomie 0,38% (95% przedział ufności [CI] 0,20%-0,66%) w grupie przyjmującej kabotegrawir i 1,21% (95% CI 0,86%-1,66%) w grupie przyjmującej FTC/TDF. Przestrzeganie zaleceń dotyczących doustnego przyjmowania FTC/TDF było na wysokim poziomie, co potwierdziło losowe badanie próbek z podgrup, w którym tenofowir wykryto (> 0,31 ng/ml) w 87% wszystkich przebadanych próbek. Pomimo tak zadowalającego poziomu przestrzegania zasad leczenia preparatem doustnym, kabotegrawir o przedłużonym działaniu był o 69% skuteczniejszy (95% CI 41%-84%) niż FTC/TDF w zapobieganiu zakażeniom HIV w badanej populacji.
 
Dr Myron S. Cohen, główny współbadacz prowadzący badanie HPTN i profesor nadzwyczajny nauk medycznych, mikrobiologii, immunologii i epidemiologii na Uniwersytecie Karoliny Północnej (UNC) w Chapel Hill, powiedział: – Każdego roku zakażenie wirusem HIV wykrywa się po raz pierwszy u ok. 1,7 mln osób. Uważamy, że aby ograniczyć liczbę zakażeń, potrzebne są nowe rozwiązania profilaktyczne, uzupełniające dostępne obecnie leki doustne do codziennego przyjmowania. Jeżeli zarejestrowany zostanie nowy preparat do iniekcji, taki jak kabotegrawir o przedłużonym działaniu podawany co dwa miesiące, może on odegrać ważną rolę w ograniczeniu przenoszenia wirusa HIV oraz przyczynić się do zakończenia epidemii HIV. 
 
Wyniki dotyczące bezpieczeństwa były w obu grupach podobne. Większość uczestników w grupie przyjmującej kabotegrawir (80%) zgłaszało ból lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, w porównaniu do jedynie 31% pacjentów z grupy przyjmującej FTC/TDF, którym wykonywano zastrzyki z placebo.
 
W grupie uczestników badania przyjmujących kabotegrawir odsetek przypadków przerwania leczenia ze względu na reakcję w miejscu wstrzyknięcia lub nietolerowanie wstrzyknięć wyniósł 2%, podczas gdy w grupie przyjmującej FTC/TDF nie było przypadków przerwania leczenia ze względu na reakcję w miejscu wstrzyknięcia. 
 
Po analizie tych wyników DSMB zaleciła, by zaślepiona, randomizowana część badania została przerwana wcześniej, a wyniki opublikowane. Uczestnikom przypisanym do grupy przyjmującej FTC/TDF zaproponowane zostanie przyjmowanie CAB LA, które będą też w dalszym ciągu otrzymywać uczestnicy należący do drugiej grupy. Pacjenci, którzy nie zechcą przejść na CAB LA, będą mogli otrzymywać FTC/TDF do końca pierwotnie zaplanowanego zaślepionego etapu badania. Decyzję DSMB zatwierdził amerykański National Institute of Allergy and Infectious Disease (Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, NIAID), należący do grupy National Institutes of Health (Narodowych Instytutów Zdrowia, NIH), tj. sponsor badania.
 
Do badania HPTN 083 zakwalifikowano niebędących nosicielami wirusa HIV mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami i kobiety transpłciowe uprawiające seks z mężczyznami – osoby uważane za narażone na ryzyko zakażenia wirusem HIV. Dwie trzecie uczestników było w wieku poniżej 30 lat, a 12% stanowiły kobiety transpłciowe. Połowa uczestników ze Stanów Zjednoczonych określiła siebie jako osoby czarnoskóre lub jako Afroamerykanów.
 
– Wyniki badania pokazują, że kabotegrawir podawany co dwa miesiące w iniekcjach o przedłużonym działaniu może skutecznie ograniczać odsetek przypadków zakażenia wirusem HIV wśród będących w grupie ryzyka mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami i kobiet transpłciowych uprawiających seks z mężczyznami – powiedziała dr Kimberly Smith, dyrektor ds. badań i rozwoju w ViiV Healthcare.
 
– Jesteśmy podekscytowani wynikami, nie tylko ze względu na samą dużą skuteczność kabotegrawiru, ale także dlatego, że udało nam się ją wykazać w badaniu, w którym uzyskano odpowiednią reprezentację niektórych grup populacji ogólnej, które są narażone na nieproporcjonalnie duże ryzyko zakażenia wirusem HIV, tj. czarnoskórych mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami w Stanach Zjednoczonych, młodych mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami na całym świcie oraz kobiet transpłciowych – powiedziała dr Smith.
 
– W dalszym ciągu koncentrujemy się na ukończeniu towarzyszącego badania HPTN 084, które dostarczy nam ważnych informacji na temat skuteczności kabotegrawiru u kobiet. Niezbędne są nowe sposoby zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, które stanowiłyby skuteczną alternatywę wobec codziennej doustnej terapii PrEP. Rejestracja preparatu do podawania w iniekcjach o przedłużonym działaniu może potencjalnie stanowić punkt zwrotny w profilaktyce HIV, zmniejszając częstotliwość przyjmowania leku z 365 dni do 6 razy w roku.
 
Badanie HTPN 083 zostało sfinansowane wspólnie przez amerykański NIAID, należący do NIH, oraz ViiV Healthcare, a zostało przeprowadzone przez HPTN. Produkt badany został zapewniony przez ViiV Healthcare i Gilead Sciences.
 
DSMB dokonała także analizy danych z badania HPTN 084, które rozpoczęło się rok później niż badanie HPTN 083. Na ich podstawie zaleciła kontynuację badania zgodnie z planem. Jak dotychczas do badania HPTN 084 zakwalifikowano ponad 3000 aktywnych seksualnie kobiet z siedmiu krajów afrykańskich. Badanie jest współfinansowane przez NIAID, ViiV Healthcare i Fundację Billa i Melindy Gatesów. 
 
Szczegółowe wyniki badania HPTN 083 zostaną zaprezentowane na jednej ze zbliżających się konferencji naukowych. ViiV Healthcare ma zamiar wykorzystywać dane z badania HPTN 083 na potrzeby przyszłych zgłoszeń regulacyjnych. Kabotegrawir nie został jeszcze nigdzie na świecie dopuszczony przez organy regulacyjne do stosowania w monoterapii w leczeniu ani profilaktyce zakażeń wirusem HIV. 
 
Informacje o badaniu HPTN 083 (NCT02720094) 
Badanie HPTN 083 to badanie fazy IIb/III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV kabotegrawiru podawanego co osiem tygodni w iniekcjach o przedłużonym działaniu w porównaniu z codziennym doustnym przyjmowaniem tabletek FTC/TDF (200 mg/300 mg). Każdy uczestnik badania miał otrzymywać lek badany przez cały zaślepiony etap badania, trwający maksymalnie 3 lata. Rekrutacja pacjentów do badania rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. W badaniu HPTN 083 udział wzięło około 4600 mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami oraz transpłciowych kobiet uprawiających seks z mężczyznami. Badanie prowadzono w ośrodkach badawczych w Argentynie, Brazylii, Peru, Stanach Zjednoczonych, RPA, Tajlandii i Wietnamie.
 
Więcej informacji o badaniu HPTN 083 można znaleźć na stronie internetowej:
 
Informacje o badaniu HPTN 084 (NCT03164564)
Badanie HPTN 084 to badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV kabotegrawiru podawanego co osiem tygodni w iniekcjach o przedłużonym działaniu, w porównaniu z codziennym doustnym przyjmowaniem tabletek FTC/TDF (200 mg/300 mg) u 3200 kobiet narażonych na podwyższone ryzyko zakażenia wirusem HIV. Rekrutacja pacjentek do badania HPTN 084 rozpoczęła się w listopadzie 2017 r., a badanie prowadzone jest w ośrodkach badawczych w Botswanie, Kenii, Malawi, RPA, Eswatini, Ugandzie i Zimbabwe. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
 
Informacje o sieci HIV Prevention Trials Network (HPTN)
HIV Prevention Trials Network (HPTN) to ogólnoświatowa, oparta na współpracy sieć ds. badań klinicznych zrzeszająca badaczy, etyków, przedstawicieli społeczności lokalnych i innych partnerów w celu opracowywania i badania bezpieczeństwa i skuteczności interwencji mających zapobiegać zakażeniom i transmisji wirusa HIV. Prace HPTN współfinansują organizacje National Institutes of Health (NIH), National Institute of Mental Health (NIMH) i National Institute on Drug Abuse (NIDA). HPTN współpracowała z ponad 85 ośrodkami badawczymi w 19 krajach na świecie przy ocenie nowych sposobów zapobiegania zakażeniom wirusem HIV oraz strategii stosowanych w populacjach, w których obciążenie zakażeniami jest szczególnie duże. Działalność badawcza HPTN obejmuje udział w ponad 50 trwających lub zakończonych badaniach klinicznych z udziałem ponad 161 000 zakwalifikowanych i ocenionych pacjentów. Dotyczy ona głównie stosowania leków antyretrowirusowych (terapii antyretrowirusowej i profilaktyki przedekspozycyjnej) oraz zintegrowanych strategii, w tym interwencji dotyczących nadużywania narkotyków, szczególnie przyjmowanych drogą iniekcji, inicjatyw związanych z ograniczaniem ryzykownych zachowań i interwencji strukturalnych.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: hptn.org.