Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  - 150 mln zł na generyki i leki biopodobne

150 mln zł na generyki i leki biopodobne

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na opracowanie nowych leków generycznych i biopodobnych. Do naukowców trafi 150 mln zł. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022 r.

Aktualnie nawet 40% leków sprzedawanych w Unii Europejskiej pochodzi z Azji, a 80% substancji aktywnych jest produkowanych w Chinach i Indiach. W Polsce tylko około 30% leków sprzedawanych w aptekach pochodzi z produkcji lokalnej. Wsparcie rynku leków generycznych i biopodobnych przez Agencję Badań Medycznych ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców oraz wzrostu PKB.

Produkty te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli, zapewniają możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki epidemiologiczne oraz będą wspierały mechanizmy związane z utrzymaniem konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonej produkcji farmaceutycznej, przy uwzględnieniu potrzeb pacjentów i systemu opieki zdrowotnej – wyjaśnia prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Składanie wniosków do 31 sierpnia

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego producentom produktów leczniczych w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów leczniczych, które w perspektywie maksymalnie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu doprowadzą do Komercjalizacji nowoopracowanych produktów leczniczych.

Możliwe jest składanie wniosków dotyczących Projektów znajdujących się w różnych fazach rozwoju – zarówno tych będących w fazie pomysłu, jak i Projektów wymagających przeprowadzenia np. tylko prac rozwojowych.

Komercjalizacja wyników

Dofinansowaniu podlegają działania z zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. Jednak niezależnie od fazy początkowej w jakiej znajduje się projekt, musi on zakończyć się rejestracją i wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji w ramach własnej działalności gospodarczej Beneficjenta lub w ramach działalności gospodarczej podmiotu trzeciego (udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta lub sprzedaż praw podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta).

Zakres działań objętych konkursem obejmuje:

  • opracowanie nowych postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu;
  • opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne;
  • opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych;
  • opracowanie i rozwój leków generycznych;
  • opracowanie i rozwój leków biopodobnych.

 

Więcej informacji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1446,Konkurs-na-opracowanie-i-rozwoj-innowacyjnych-rozwiazan-w-obszarze-nowych-postac.html

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1419,Chcemy-by-wiecej-lekow-bylo-produkowanych-w-Polsce.html