Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

kwalifikacja osrodkow badan klinicznych 300x150 - Warto przeczytać

Wydajność czy perfekcja? O kwalifikacji ośrodków do badania klinicznego

Wybór ośrodków badawczych jest jednym z podstawowych praw i obowiązków sponsora badania (realizowanym siłami własnymi albo poprzez organizację prowadzącą badania kliniczne na zlecenie, CRO). A priori sponsorowi zależeć powinno na ośrodkach wydajnych (szybka rekrutacja pacjentów i ich przeprowadzenie przez badanie) i perfekcyjnych pod względem jakości danych klinicznych (doświadczonych w danym wskazaniu klinicznym, metodologii i logistyce badawczej, postępujących etycznie itd.).

Czytaj więcej »
Jacek Jassem 214x300 - Warto przeczytać

Rozmowa z Prof. dr. hab. n. med. Jackiem Jassemem

Najważniejsza jest oczywiście ciekawość naukowa. Ta pasja badawcza towarzyszy mi od początku mojej działalności jako lekarza i akademika. Poza tym, spośród wszystkich form działalności naukowej w medycynie, badania kliniczne mają najbardziej praktyczne i bezpośrednie przełożenie do kliniki. Dla mnie, jako klinicysty, jest to bardzo silna motywacja.

Czytaj więcej »
prof. Iwona Ługowska 285x300 - Warto przeczytać

Rozmowa z Prof. dr hab. n. med. Iwoną Ługowską

W Centrum Onkologii-Instytucie badania kliniczne są prowadzone od wielu lat, są to badania kliniczne głównie II-IV fazy dedykowane wyłącznie chorym onkologicznie. W 2017 r. przed otwarciem Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF) w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie prowadzono ponad 200 onkologicznych badań klinicznych, choć badania kliniczne wczesnych faz należały do rzadkości.

Czytaj więcej »