Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Swiatowy Dzien Walki z Rakiem - 4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

Czwartego lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. W tym szczególnym czasie chcemy zwrócić uwagę na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych.

Agencja Badań Medycznych na badania z zakresu onkologii zakontraktowała dotąd łącznie blisko 300 mln zł finansując tym samym realizacje 25 projektów badawczych.  Ponadto, w lutym br. Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, przeznaczając na ten cel dodatkowe 47 mln zł.

Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych

Wsparcie infrastrukturalne podjęte przez ABM mające na celu budowę Polskiej Sieci Badań Klinicznych to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju, zrzeszająca ośrodki zlokalizowane w całej Polsce w celu lepszej koordynacji badań, ich realizacji, a co najważniejsze wyższego komfortu pacjentów.

Siedem rekomendowanych do dofinansowania ośrodków dołączy do już istniejących 16 centrów, wyłonionych przez ABM w poprzednich konkursach i działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Wśród beneficjentów znalazło się 7 podmiotów:

  • Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
  • Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Nowo powstałe ośrodki przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań.

CAR-T technologia przyszłości w leczeniu białaczki limfoblastycznej

W 2021 roku Agencja Badań Medycznych rozpoczęła także realizację programu mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CART). Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów.

Technologia CAR-T cells zmienia perspektywę leczenia onkologicznego. Grant w kwocie 100 mln złotych wprowadzi nasz kraj do czołówki światowej w zakresie immunoterapii, co jednocześnie pozwoli nam uniezależnić się od oligopolu wielkich firm. Dzięki temu, dostarczymy polskim pacjentom innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie.

Pomysł na grant z zakresu wprowadzenia do Polski technologii CAR-T cells zrodził się przede wszystkim z potrzeby społecznej. Jest to technologia niezwykle droga, ponieważ leczenie jednego pacjenta to obecnie koszt minimum pół miliona dolarów.

Projekt POL HISTIO – wielka szansa dla małoletnich pacjentów

Projekt POL HISTIO to pierwsze w Polsce autorskie, niekomercyjne badanie kliniczne, którego celem podstawowym jest optymalizacja postępowania oraz leczenia dzieci z rozrostami z komórek histiocytarnych. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska – Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Głównym celem projektu POL HISTIO jest poprawa diagnostyki u pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych poprzez ocenę profilu molekularnego w tkance guza oraz jego monitorowanie we krwi. Na podstawie otrzymanych wyników będzie można ocenić m.in. skuteczność leczenia, a także dobrać jego rodzaj. Kolejnym celem POL HISTIO jest udostępnienie wszystkim chorym dzieciom (zwłaszcza opornym na konwencjonalną terapię) możliwości leczenia celowanego w oparciu o wynik badania molekularnego. Leczenie to będzie całkowicie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Badanie kliniczne swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całej Polski. Realizację projektu ma wspierać również wiodący ośrodek onkologii dziecięcej z USA.

Więcej o projekcie prof. Anna Raciborska https://www.youtube.com/watch?v=zYl0bzIt1_I

Obecnie trwa rekrutacja pacjentów. Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu:

klinika.onkologii@imid.med.pl, tel. 22 32 77 205

 

Szansa na dostęp do najnowszych terapii dla dzieci chorujących na ostre białaczki

Rocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.

CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który ma objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) tworzy konsorcjum z Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Instytutem Innowacyjnych Technologii w Katowicach, które wspólnie prowadzą ogólnokrajowe kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci z białaczką. Partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią AIEOP-BFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 milionów złotych, a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorującymi na ostre białaczki. Grupę badaną stanowią dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce.

Finansowanie z Agencji Badań Medycznych pozwala na zastosowanie nowoczesnych leków, których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Jest to prawdopodobnie jeden z najnowocześniejszych programów leczenia białaczek u dzieci na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do około 95%.

Więcej o projekcie prof. Wojciech Młynarki https://www.youtube.com/watch?v=Vy3L7YS5d48

 Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu:

tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50, sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl

Informacje nt. ośrodków biorących udział w badaniu: http://www.call-pol.umed.pl/osrodki/

Wyższa jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki

Badanie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych skierowane jest do pacjentów onkologicznych z potwierdzonym histopatologiczne nieresekcyjnym rakiem trzustki, bez zmian przerzutowych. Celem projektu, którego liderem jest prof. dr hab. Wojciech Kielan jest zastosowanie nowatorskiej metody samej elektroporacji nieodwracalnej oraz elektroporacji połączonej z podaniem jonów wapnia lub chemioterapeutyku.

Metoda polega na użyciu specjalnych igieł umieszczanych w zmianie trzustki, które niszczą komórki nowotworowe. Metodę stosuje się w trakcie zabiegu. Interwencja opiera się na wykorzystaniu elektroporacji, czyli nowatorskiej metody polegającej na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej i zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków, którymi w badaniu są bleomycyna oraz chlorek wapnia.

W badaniu ocenie podlegać będzie czas od zabiegu do progresji choroby oraz zmiana jakości życia pacjentów. Proponowana metoda ma innowacyjny charakter łącząc ze sobą metodę niefarmakologiczną z nowym zastosowaniem jonów wapnia, oraz chemioterapeutyku w terapii przeciwnowotworowej zarówno u pacjentów z rozpoznaniem „de-novo”, jak i u pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie wykazują działania.

Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: chirurgia.ogolna.onkologiczna@gmail.com