Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

cwbk logo - ABM uruchamia wsparcie dla kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

W ramach konkursu Agencja Badań Medycznych wybierze projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.

Realizacja przedmiotowego Konkursu stanowi kontynuację działań w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Agencja Badań Medycznych w 2020 r. przeznaczyła już 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), zlokalizowanych w całej Polsce. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

Stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych pomoże w  rozwoju  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi  50 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 15 lutego do 20 kwietnia 2021 r.

Placówki, które otrzymują granty utworzą CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe  wsparcie realizacji badań  zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania, czy koordynowania badań. Infrastruktura CWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną oraz pokoje do pracy dla przedstawicieli Sponsora.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioskodawcą może być:

  1. instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, tj. instytut uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, posiadający kontrakt z OW NFZ i udzielający świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. uczelnia publiczna kształcąca na kierunku lekarskim będąca podmiotem tworzącym dla Podmiotu leczniczego, obligatoryjnie wchodzącego w skład Konsorcjum, który posiada kontrakt z OW NFZ i udziela świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. podmiot leczniczy utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra lub centralny organ administracji rządowej posiadający kontrakt z OW NFZ oraz udzielający świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.,
  4. konsorcjum podmiotów wskazanych w pkt 1-3.


Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 15.02.2021 od godziny 12:00 r. do 20.04.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

Szczegóły dotyczące konkursu:

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/740,Konkurs-pn-Tworzenie-i-rozwoj-Centrow-Wsparcia-Badan-Klinicznych-ABM20214.html