Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych w ciągu najbliższych tygodni ogłosi konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. W związku z tym Agencja prowadzi nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych.

Jednym z kluczowych zadań Agencji Badań Medycznych jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych. Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na działalność rozwojowo-badawczą w tym zakresie.

Nabór kandydatów na ekspertów odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane współpracą w przedmiotowym zakresie proszone są o zapoznanie się z regulaminem powoływania i współpracy z ekspertami oraz przesłanie:

  1. wniosku o wpis do Bazy kandydatów
  2. oświadczenia kandydata na eksperta Agencji Badań Medycznych
  3. kopii dokumentów poświadczających wykształcenie
  4. kopii dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

Skany podpisanych przez kandydatów dokumentów należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: piotr.gozdek@abm.gov.pl lub listem poleconym na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa       

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.abm.gov.pl w zakładce „dla ekspertów”.