Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  1024x560 - Agencja Badań Medycznych ogłasza drugą edycja konkursu  na wsparcie niekomercyjnych  badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł.

Pierwszy konkurs ogłoszony przez ABM we wrześniu 2019 r., poświęcony był produktom leczniczym, wykraczającym poza charakterystykę produktu leczniczego i już w marcu poznamy jego laureatów. Drugi konkurs został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych, w myśl którego działalność Agencji Badań Medycznych ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej. Intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Konkurs nawiązuje ponadto do celów określonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wspierającej ideę innowacji w onkologii w szczególności w aspekcie sfery klinicznej. Wsparcie rozwoju badań klinicznych prowadzonych w Polsce ma za zadanie przyczynić się do wzrostu liczby rejestrowanych badań klinicznych w zakresie onkologii, co stanowić będzie istotny przyczynek dla dostępności do najnowocześniejszych metod terapeutycznych.

Wzmocnienie potencjału badań naukowych poprzez organizację konkursu na niekomercyjne badania kliniczne ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów na temat badań klinicznych realizowanych na terenie kraju, a także podniesie liczby niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych w Polsce w stosunku do wszystkich zarejestrowanych badań z obecnego poziomu 2,8% do min. 10%.

Kiedy i jak można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.10.2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Projekty  oceniane będą w 3 rundach:
Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r. – 30.04.2020 r.

Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. – 31.08.2020 r.

Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r. – 30.10.2020 r. 

Kto może złożyć wniosek
Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Kryteria wyboru projektów
Projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki  pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu.

Ponadto, premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  nie ukończyła 40 roku życia. Premiowane będą również badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich i ultra rzadkich oraz te, których produkcja wyboru medycznego lub leku odbywa się na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy