Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM Tomasz Walów - Agencja Badań Medycznych podpisała list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
fot. Tomasz Walów

Agencja Badań Medycznych podpisała list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dotyczący współpracy w zakresie realizacji projektu „Akademia Badań Klinicznych” (zadanie nr 2) w ramach programu PO WER.

Celem partnerstwa jest między innymi wspólne przygotowanie unikalnego programu studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Projekt skierowany jest do pracowników podmiotów leczniczych oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych. Planowany przebieg studiów obejmuje dwie edycje skierowane łączenie do 140 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomiści, statystycy, prawnicy etc.).

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników Agencji Badań Medycznych. Tematyka studiów obejmie szeroki zakres tematów związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Podjęte działania mają na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania, przeprowadzania i monitorowania niekomercyjnych badań klinicznych, co w dalszej perspektywie wpłynie na wzrost realizowanych badań klinicznych w naszym kraju. Przeprowadzona w ostatnich latach analiza stanu badań klinicznych w Polsce (raport PwC 2015) wykazała znaczące niewykorzystanie potencjału Polski w zakresie realizacji niekomercyjnych badań klinicznych.

Zdobyta podczas studiów wiedza, ma szansę wpłynąć na zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych w Polsce. Dzięki możliwości realizacji studiów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, która pozwoli na podejmowanie decyzji dotyczących inicjowania, przeprowadzenia i procedowania projektów naukowych, co przełoży się na poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych oraz może skutkować zmianami w zakresie refundacji świadczeń zdrowotnych. Podjęte działania edukacyjne to w konsekwencji także szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań oraz podniesienie wiedzy wśród pacjentów na temat nowych metod leczenia, jakimi są badania kliniczne.