Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  1024x560 - Agencja Badań Medycznych przedstawiła plany na 2020 rok

Agencja Badań Medycznych w ramach konferencji pt. „Nowe możliwości rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu – GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?” podsumowała dotychczasową działalność oraz przedstawiła plany na rok 2020.

Przedstawiciele Agencji przekazali podczas wydarzenia pierwsze podsumowanie ogłoszonego we wrześniu br. konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych (pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 100 mln zł). Do Agencji w terminie konkursowym wpłynęło 77 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 547 374 zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii.

Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych – podsumowuje Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Prezes Agencji.

Zastępca Prezesa ds. medycznych w Agencji Badań Medycznych – dr n. med. Radosław Sierpiński podczas wydarzenia przedstawił także przyszłoroczne plany konkursowe Agencji. Wśród nich znalazły się m.in. konkurs na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie niekomercyjnych badań klinicznych, w zakresie m.in. wyrobów medycznych, na który Agencja planuje przeznaczyć 200 mln zł. ABM planuje także przekazanie środków na konkurs dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w onkologii, na który zaplanowano alokację środków o wartości 10 mln.

Działania Agencji w kolejnym roku, w znacznym stopniu skupią się na utworzeniu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych stanowiącego wzór efektywnie działającej jednostki koordynującej procesy administracyjne oraz logistykę, obsługującej własny podmiot leczniczy. W konsekwencji ABM planuje stworzenie sieci ośrodków badawczych w Polsce i ich integrację z sieciami międzynarodowymi. W nowym roku ABM zamierza ogłosić konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, na który przeznaczone ma być 100 mln zł, w tym 21 mln w 2020 roku.              

Przyjęcie przez Rade Ministrów Programu Rozwoju Badań Klinicznych, świadczy o wadzę jaką polski rząd przywiązuje do sektora badań klinicznych. Zarówno pacjenci, którzy uzyskają dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz postęp w naukach medycznych i ich wpływ na gospodarkę po raz pierwszy stają obszarem skoordynowanych działań rządu. – podkreśla dr Radosław  Sierpiński – Zastępca Prezesa ds. medycznych w ABM.

Nowy rok będzie również szansą na wprowadzenie zmian w dotychczasowych regulacjach prawnych. W ramach realizacji przyjętego we wrześniu br. Programu Rozwoju Badań Klinicznych, przygotowanego przez Agencję Badań Medycznych, prowadzone są prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Kluczowym zadaniem powołanego w tym celu zespołu jest poprawa funkcjonowania otoczenia prawnego badań klinicznych. Nowe regulacje mają szansę wejść w życie już w przyszłym roku.

Wsparciu idei rozwoju badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niekomercyjnych badań klinicznych, ma za zadanie posłużyć także zawarte podczas Konferencji porozumienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Agencji Badań Medycznych. Dr Grzegorz CessakPrezes URPL oraz Prof. Piotr CzaudernaPrezes ABM zawarli porozumienie o współpracy, mające na celu rozwój innowacyjności w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. U podstaw współpracy pomiędzy URPL i Agencją leży również wola obu Stron, by podnieść poziom świadomości i wiedzy na temat badań klinicznych i dostępności pacjentów do tych badań.