Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

virus laboratory - EMA publikuje wytyczne dla sponsorów dotyczące prowadzenia badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19

Komisja Europejska (KE), Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Szefowie Agencji Leków (HMA) opublikowały nowe rekomendacje dla sponsorów dotyczące sposobu zarządzania i prowadzenia badań klinicznych w dobie panującej pandemii COVID-19. Wpływ pandemii na systemy opieki zdrowotnej w Europie, i szerzej na całe społeczeństwa, wymusi na sponsorach dostosowanie sposobu prowadzenia badań klinicznych i postępowania z uczestnikami badań.

Więcej na temat rekomendacji na stronie:
https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-sponsors-how-manage-clinical-trials-during-covid-19-pandemic