Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

rak pluca1 - Firma Roche poinformowała, iż Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna do leczenia uzupełniającego chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadiuwatowym

Komisja Europejska zatwierdziła lek  firmy Roche – trastuzumab emtanzyna – do leczenia uzupełniającego chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadiuwatowym

• Trastuzumab emtanzyna we wczesnym raku piersi stanowi nową możliwość terapii dla tej grupy pacjentek, które nie uzyskały odpowiedzi na leczenie neoadiuwantowe

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna (który jest koniugatem przeciwciała z lekiem cytotoksycznym) do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, u których występuje inwazyjna choroba resztkowa w piersi i (lub) przerzuty w węzłach chłonnych, po przedoperacyjnej terapii zawierającej taksoid i lek anty-HER2.

Optymalne leczenie ma kluczowe znaczenie dla każdej pacjentki z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, gdy możliwe jest wyleczenie tej choroby – powiedział dr Levi Garraway, dyrektor ds. medycznych firmy Roche i kierownik ds. globalnego rozwoju produktu.

Rejestracja leku trastuzumab emtanzyna umożliwi znacznie większej liczbie kobiet z HER2 dodatnim wczesnym rakiem piersi otrzymanie leczenia transformującego, które może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.

Leczenie neoadiuwantowe ma na celu nie tylko zmniejszenie rozmiarów guza, aby ułatwić jego operacyjne usunięcie i przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego, ale również całkowitą eradykację komórek nowotworowych. Natomiast celem leczenia uzupełniającego jest wyeliminowanie wszystkich pozostałych komórek nowotworowych z organizmu, aby zredukować ryzyko nawrotu raka. U osób
z resztkową chorobą po leczeniu neoadiuwantowym rokowanie jest gorsze niż u osób bez wykrywalnej choroby.

Z leczenia lekiem trastuzumab emtanzyna, od czasu zatwierdzenia tego leku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w maju 2019 roku, skorzystało już tysiące kobiet. Obecnie terapia ta jest już zatwierdzona w tym wskazaniu w 27 krajach świata, a jej wartość znajduje odzwierciedlenie w wytycznych miedzynarodowych dotyczących leczenia wczesnego HER2-dodatniego raka piersi, m.in, w wytycznych Międzynarodowej Konferencji na temat Raka Piersi St Gallen, AGO, ESMO i NCCN.

Informacje na temat leku trastuzumab emtanzyna
Trastuzumab emtanzyna jest koniugatem przeciwciała z lekiem (Antibody – Drug Conjugate), opracowanym w celu dostarczania chemioterapeutyku bezpośrednio do HER2 dodatnich komórek nowotworowych, co potencjalnie ogranicza uszkodzenia zdrowych tkanek. Łączy on w sobie aktywność dwóch różnych leków przeciwnowotworowych połączonych stabilnym łącznikiem: zdolność trastuzumabu do łączenia się z komórkami wykazującymi ekspresję receptora HER2 oraz właściwości cytotoksyczne leku DM1. To jedyny ADC zatwierdzony do stosowania w monoterapii w ponad 100 krajach, w tym w USA i UE, w leczeniu osób z HER2 dodatnim przerzutowym rakiem piersi, u których wcześniej stosowano trastuzumab i chemioterapię opartą na taksoidzie, osobno lub w połączeniu,
oraz w 27 krajach świata w leczeniu uzupełniającym osób z HER2 dodatnim eBC z resztkową chorobą inwazyjną po leczeniu neoadiuwantowym, które obejmowało trastuzumab oraz chemioterapię opartą na taksoidzie.