Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

URPLWMiPB logo 300x300 - Informacja Prezesa URPLWMiPB w sprawie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2019

Informacja Prezesa URPLWMiPB z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2019

– Kierowany przeze mnie Urząd wspomaga działania zmierzające do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2019. Realizowane są one we współpracy z Ministrem Zdrowia i dotyczą w równej mierze produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Mając na uwadze wyjątkową sytuację, szczególnie gdy Światowa Organizacja ds. Zdrowia deklaruje, że mamy do czynienia z pandemią, większość sił i środków Urzędu została skoncentrowana w tym obszarze. Jednocześnie kierownictwo URPL, realizując zalecenia Rządu, zdecydowało o skierowaniu jak największej liczby pracowników (w trybie tzw. specustawy) do pracy zdalnej. Taka organizacja pracy wymaga poważnych działań logistycznych i rozwiązań technicznych. Staramy się, pomimo wszystkich tych wyzwań, prowadzić wszczęte postępowania w sposób terminowy. Mając świadomość, że sytuacja epidemiologiczna w najbliższych dniach się nie unormuje, pragnę zaapelować do wszystkich interesariuszy Urzędu o rozważenie zasadności składania wniosków inicjujących postępowania. Priorytetem dla naszych postępowań będą te sprawy, które dotyczą leków, wyrobów i produktów biobójczych, które mogą zostać wykorzystane w walce z pandemią oraz tych ratujących życie i zdrowie ludzkie.
Przypominamy o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wręcz zachęcamy do wyboru tej formy. Pragniemy także jak najbardziej ograniczyć wizyty w budynku Urzędu, dlatego wszelkie rozstrzygnięcia, w tym decyzje, jak i pozostałą korespondencję doręczać będziemy za pośrednictwem wyznaczonego operatora, tj. Poczty Polskiej lub w formie elektronicznejGrzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych