Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM impuls dla rozwoju nauki 17listopada2022 - <strong>Konferencja „Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”<br>&nbsp;– rusza rejestracja!</strong>

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania kliniczne to MY!

Już 17 listopada odbędzie się konferencja Agencji Badań Medycznych pn. Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji. Wydarzanie skupi się wokół aktualnych wyznawań i szans związanych z rozwojem sektora ochrony zdrowia, w tym tematów dotyczących perspektywy wdrażania terapii personalizowanych, wyrobów medycznych i cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia, a także systemowego wsparcie dla współpracy międzyinstytucjonalnej.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wspólnej dyskusji ekspertów, którzy nie tylko zidentyfikują braki systemowe, ale także spróbują znaleźć odpowiednie rozwiązania dla lepszego rozwoju polskiej opieki zdrowotnej. Podczas dyskusji omówione zostaną problemy ważne z punktu widzenia pacjentów oraz możliwości wsparcia szczególnie palących obszarów medycznych w naszym kraju.

Agencja Badań Medycznych mając na uwadze zarówno potrzebę wyznaczenia strategicznych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem badań klinicznych, inwestycji w infrastrukturę badawczą oraz inicjowanie wspólnych projektów międzyinstytucjonalnych ma na celu stworzenie miejsca wspólnego dialogu kluczowych interesariuszy, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Innowacje w medycynie przekładają się na jakość opieki. Mówimy tu nie tylko o lekach, ale także technologiach i projektach infrastrukturalnych. Tworzenie spójnego ekosystemu innowacji wokół systemu ochrony zdrowia, efektywne wykorzystanie danych, współpraca podmiotów publicznych i prywatnych oraz wzmacnianie atutów konkurencyjnych Polski w obszarze biotechnologii to klucz do nowoczesnej opieki zdrowotnej – podsumowuje prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Planowana konferencja będzie także okazją do podsumowania trzyletniej pracy Agencji Badań Medycznych, a także zaprezentowania planów na najbliższe lata oraz omówienia strategicznych dokumentów, opracowanych przez ABM jak Plan Rozwoju Badań Epidemiologicznych na lata 2023-2033, czy Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.

Pełny program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://www.impulsdlamedycyny.pl/

 

PROGRAM KONFERENCJI
17 listopada 2022 r., godz. 9:00. Hotel Sofitel Victoria Warszawa

Rejestracja

9:00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji 

 • Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski
 • Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński

9.15-10.30 Innowacja jest przyszłością. Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia a badania kliniczne

 • Plan Rozwoju Badań Epidemiologicznych na lata 2023-2033
 • Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031
 • Plan Działalności na 2023
 • Rozwój Centrów Medycyny Cyfrowej 

Zaproszeni Paneliści:

 • dr hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych
 • dr hab. Dariusz Dudek, Dyrektor Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki Collegium Medicum UJ
 • Marta Winiarska, Prezes Zarządu BioInMed
 • Grzegorz Cessak, Prezes URPL
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

10.30-10.45 Rozdanie Nagród Prezesa Agencji Badań Medycznych „Medycyna Jutra”

10.45-11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00-12.30 Medycyna przyszłości. Perspektywa rozwoju terapii personalizowanych, wyrobów medycznych i cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia

 • Podsumowanie realizowanych projektów badawczych w ramach konkursów Agencji Badań Medycznych
 • Postęp w projektach RNA
 • Postęp w projektach CAR-T
 • Rozwój inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub
 • Potencjał wdrażania wyrobów medycznych i nowych technologii opartych o rozwiązania cyfrowe

Zaproszeni Paneliści:

 • Krzysztof Górski, Dyrektor Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych
 • Karolina Nowak, Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych
 • Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED
 • dr hab. Radosław Zagożdżon – Kierownik Projektu pn. Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, WU
 • Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
 • dr Marcin Piejko, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Ekspert ABM w dziedzinie terapii zaawansowanych ATMP
 • Krzysztof Kurowski, Dyrektor Sprzedaży, Polfa

12.30-13.15 LUNCH

13.15-14.45 Połączeni dla zdrowia. Polska Sieć Badań Klinicznych jako systemowe wsparcie rozwoju nowoczesnych terapii i współpracy międzyinstytucjonalnej

Wykład: Models for cooperation through clinical research infrastructure at local, national and European levels – Jacques Demotes, Director General, ECRIN, International Clinical Trial Center Network

 • Konkurs na Centra Medycyny Cyfrowej
 • Nowe możliwości dla polskich pacjentów
 • Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej

Zaproszeni Paneliści: 

 • Jacques Demotes, Director General, ECRIN, International Clinical Trial Center Network
 • Agnieszka Ryniec, Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych
 • Piotr Węcławik   Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Zdrowia
 • Bartosz Jaroszewski, Zastępca Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-zdrowia, Centrum e-zdrowie
 • Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Filip Urbański, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Paweł Uruski, Zastępca Dyrektora CWBK, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Aneta Pawłowska, Zastępca Kierownika CWBK, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

14.45-15.00 PRZERWA KAWOWA

15.00-16.30  3-SEAS CANCER INITIATIVE – Inicjatywa Trójmorza na Rzecz Onkologii

Wprowadzenie: Introduction of Speakers & Session Goals
prof. Waldemar Priebe, MD Anderson Cancer Center, Houston:

 • Zmniejszenie śmiertelności z powodu nowotworów w obszarze Trójmorza
 • Główne cele 3-SCI: profilaktyka i wczesne wykrywanie raka; leczenie raka i najnowocześniejsze badania nad rakiem; edukacja.
 • Współpraca indywidualna, instytucjonalna i rządowa
 • Narodowa Strategia Onkologiczna a perspektywa współpracy w obszarze Trójmorza 

Wykład: Productive Pre-pandemic Collaborations Between MD Anderson Cancer Center and Poland: A Model for Central European/US Academic and Public Health Interactions
prof. George Wilding, Professor of Medicinal Chemistry; Department of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Wykład: Leveraging Cancer Research and Prevention Initiatives at the State, National & International Levels: MD Anderson – Poland Collaborative Experiences in the Melanoma Arena
prof. Jeffrey E. Gershenwald, MD Anderson

Zaproszeni Paneliści:

 • Piotr Czauderna, Prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych
 • Adam Maciejczyk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Bogusław Bronisław Machaliński, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Marek Konarzewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Marcin Moniuszko, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych
 • Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytutu Badawczy
 • Waldemar Wierzba, Dyrektor CSK MSWiA
 • Jan Walewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii