Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Liderzy Badan Klinicznych - Liderzy Badań Klinicznych

15 lutego 2019 r. rusza kolejna edycja konkursu “Liderzy Badań Klinicznych”. Jest to inicjatywa mającą na celu podnoszenie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania wśród osób pracujących w naszej branży. Do I edycji zarejestrowało się prawie 400 osób.

Podczas II. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:
 Koordynator ośrodka badawczego,
 Administrator badań klinicznych,
 Monitor badań klinicznych,
 Kierownik projektu.

Dlaczego warto wziąć udział?
 Sam udział w konkursie może być interesującym uzupełnieniem rozwoju zawodowego, okazją do zdobycia nowych doświadczeń, sprawdzenia własnych możliwości i rywalizacji z koleżankami i kolegami z branży.
 Na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych w kwocie 6000 PLN* oraz możliwość mentoringu ze strony wiodących ekspertów w branży badań klinicznych

*Nagrodą główną w kategorii „Administrator badań klinicznych” są studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” lub inne na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.

Nagrody dodatkowe:
Osoby, które zajmą odpowiednio miejsce 2. i 3. W każdej z kategorii otrzymają dofinansowanie szkolenia lub kursu online, bądź też zakupu materiałów dydaktycznych – do kwoty 500 zł.

Ramy czasowe:
 Rejestracja oraz I. etap (internetowy) – od 15 lutego do 15 marca 2019 r.**
 Ogłoszenie zwycięzców – 23 maja 2019 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

**Zakończenie I. etapu w kategorii „Kierownik projektu” nastąpi 7 kwietnia 2019 r.

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO. Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl