Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Obecne wyzwania innowacje w badaniach klinicznych - Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych

W dniach 6-7 listopada 2023 roku odbędzie się w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych”. Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka II” – wsparcie konferencji naukowych, Patron Honorowy wydarzenia oraz Agencja Badań Medycznych, Patron Merytoryczny i Honorowy projektu.

Celem konferencji będzie zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej. Omówienie kierunków innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, przedstawicieli reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe i oraz reprezentantów administracji publicznej. Eksperci podejmą temat nowych strategii i wyzwań jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych. W trakcie konferencji zostanie poruszony ważny temat bezpieczeństwa pacjenta w badaniach klinicznych.

Pierwszego dnia konferencji przedstawione zostaną możliwości lecznicze na przykładzie doświadczeń polskich ośrodków badawczych oraz własnych działań Instytutu – ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich, ocena efektywności prowadzenia badań klinicznych, ich specyfiki i kierunki tych działań. Zaproszeni goście przybliżą zagadnienie AI w badaniach klinicznych, w jaki sposób cyfrowe zdrowie kształtuje przyszłość opieki zdrowotnej? Czy technologia cyfrowa zaprowadzi nas wystarczająco daleko? Podejmą zagadnienie nauki przetwarzania informacji.

Drugi dzień konferencji dotyczyć będzie postrzegania podmiotowej obecności pacjenta w badaniach, w celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa terapii poprzez udział pacjentów w komisji bioetycznej oraz uczestnictwo w Funduszu Kompensacyjnym. Ta część konferencji została zaplanowana w module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

Konferencja odbędzie się w Auli Instytutu przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie, z możliwością wzięcia udziału on-online w tym wydarzeniu. Rejestracja wraz z programem konferencji jest dostępna dla wszystkich uczestników na stronie: https://innowacjewbadaniach.medius.com.pl/. Udział w konferencji jest nieodpłatny, po rejestracji na stronie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają drogą mailową certyfikat oraz punkty edukacyjne. Organizatorzy zapraszają wszystkich specjalistów w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych oraz naukowców, studentów i organizacje pacjenckie, do aktywnego wzięcia udziału w tym wydarzeniu.