Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Pfizer oraz Ochsner Health System, największy w amerykańskim stanie Luizjana akademicki system opieki zdrowotnej non-profit, zawarli strategiczną umowę, w ramach której będą wspólnie wdrażać innowacyjne rozwiązania w badaniach klinicznych. Dzięki współpracy partnerskiej, Pfizer oraz Ochsner – za pośrednictwem swego innowacyjnego laboratorium, innovationOchsner (iO), we współpracy z Ochsner Research – przeanalizują metody usprawnienia badań klinicznych oraz ułatwienia uczestnictwa w badaniach klinicznych zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalistów służby zdrowia.

Współpraca ma na celu umożliwienie pacjentom szybszego i łatwiejszego dostępu do badań klinicznych, co w konsekwencji ma przyczynić się do lepszych doświadczeń i wyników badań. Pacjenci uczestniczący w badaniu klinicznym będą mieli możliwość przetestowania nowych narzędzi elektronicznych mających sprawić, że udział w badaniu klinicznym będzie bardziej przyjazny. Klinicyści skorzystają w wyniku zmniejszenia ilości ręcznie wprowadzanych danych, a także dzięki integracji danych w systemie oraz narzędziom automatyzującym procesy w badaniu. Zaoszczędzi to czas i zmniejszy obciążenie pracą. Pozwoli również zaoferować uczestnictwo w badaniach klinicznych szerszej grupie pacjentów, a także zwiększy efektywność grup badawczych i pozwoli obniżyć koszty przy jednoczesnym podniesieniu wydajności. Projekty te są tworzone w celu zapewnienia, że wszystkie zbierane dane są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie za zgodą pacjentów.

Pierwszy projekt w ramach niniejszej współpracy rozpoczął się od fazy proof of value, w której badacze skutecznie przenieśli dane testowe z systemu EHR firmy Ochsner do elektronicznej bazy danych firmy Pfizer. Eksperyment miał wykazać luki i rozbieżności pomiędzy danymi zbieranymi w systemach HER a danymi uzyskanymi od uczestników badań klinicznych.

Od chwili pojawienia się elektronicznych systemów wspierających personel medyczny i niemedyczny (EHR – Electronic Health Record), integracja zawartych w nich informacji z bazami badań klinicznych jest jednym z głównych celów instytucji badawczych, przemysłu i regulatorów. Taka integracja pozwoli na zmniejszenie obciążenia manualnym wprowadzaniem danych, zaoszczędzi czas, obniży koszty i przyspieszy badania kliniczne.

Bieżącym wyzwaniem jest wymiana danych pomiędzy systemami ochrony zdrowia i systemami badań klinicznych, ponieważ używają one różnych platform technologicznych i standardów danych. W ostatnich latach Fast Healthcare Interoperability Resources – FHIR®, standard opracowany przez amerykańską organizację non-profit Health Level Seven International – HL7, pojawił się jako bezpieczne i otwarte rozwiązanie usprawniające wymianę informacji. Większość aplikacji zdrowotnych wykorzystuje standardy FHIR, ale FHIR wymaga jeszcze przystosowania do obszaru badań klinicznych finansowanych przez przemysł.

Ochsner, który jako jeden z pierwszych zaimplementował FHIR, pracuje nad możliwościami zastosowania tych standardów w innych obszarach, także w badaniach klinicznych. Alians pomiędzy Ochsner i Pfizer ma na celu zbudowanie modelu pozwalającego zastosować standard FHIR tak, by wysokiej jakości dane z badań klinicznych mogły być gromadzone rzetelnie, bezpiecznie i spójnie z elektronicznymi systemami w szpitalach i klinikach.

W kolejnym etapie Pfizer i Ochsner będą pracować nad nowymi metodami digitalizacji informacji na temat doświadczeń pacjentów i klinicystów z badaniami klinicznymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na preferencje pacjentów co do dostępu i wykorzystania ich danych zdrowotnych oraz mając na uwadze nadrzędny cel poprawy jakości i zwiększenia wartości dla wszystkich uczestników badania klinicznego.