Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Pfizer - Pfizer przejmuje ReViral wraz z jej kandydatami na leki przeciw wirusowi RSV

Pfizer przejmuje ReViral wraz z jej kandydatami na leki przeciw wirusowi RSV

Pfizer i ReViral ogłosiły zawarcie umowy, wedle której Pfizer ma przejąć firmę ReViral. ReViral to prywatna firma biotechnologiczna zajmująca się odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją nowych leków antywirusowych działających przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV).

RSV to patogen zdolny wywołać poważne, groźne dla życia infekcje dolnych dróg oddechowych w takich populacjach jak niemowlęta, pacjenci z obniżoną odpornością i osoby starsze. Szacuje się, że rocznie infekuje on na całym świecie 64 miliony ludzi, skutkując 160 tysiącami zgonów.

ReViral dysponuje w swoim portfolio obiecującą grupą cząsteczek-kandydatów na leki, wśród których jest np. sisunatovir – podawany doustnie inhibitor fuzji wirionu z komórką człowieka. Sinusatovir istotnie zmniejszył stężenie wirionów w płynach biologicznych podczas badania drugiej fazy w populacji zdrowych dorosłych. Obecnie produkt znajduje się w drugiej fazie badań klinicznych na niemowlętach. Według planów, rozwój programu sisunatoviru będzie kontynuowany w populacji dorosłej, i u pacjentów pediatrycznych. Inny program badawczy skupia się na hamowaniu namnażania wirusa RSV poprzez działanie na wirusowe białko N. Wiodący kandydat na lek z tego programu jest obecnie w pierwszej fazie badań.