Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

ABM logo  - Podsumowanie roku ABM - wsparcie dla badań akademickich

Podsumowanie działalności Agencji Badań Medycznych w roku 2020

W 2020 roku Agencja badań Medycznych ogłosiła 4 konkursy poświęcone:

  1. Niekomercyjnym Badaniom Klinicznym (NBK) – przeprowadzone w ramach trzech rund,
  2. Wsparciu tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK),
  3. Opracowaniu polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie oraz
  4. Przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.

W sumie do ABM w ramach powyższych konkursów złożono 267 wniosków. Średni czas ich oceny wyniósł 3,5 miesiąca. W procesie rozpatrywania wniosków korzystano z bazy Ekspertów dziedzinowych, prowadzonej przez ABM, których jest obecnie 260.

W 2020 roku ABM zawarło z Beneficjentami 81 umów na łączną kwotę 885 057 518,44 zł. W ramach tej kwoty dofinansowanie przyznano m.in. na 17 projektów z dziedziny kardiologii, 16 z onkologii, 10 z pediatrii, 6 z hematologii, 10 na wsparcie Centrów Badań Klinicznych.

przekazane srodki na realizacje projektow w podziale na wojewodztwa - Podsumowanie roku ABM - wsparcie dla badań akademickich

Wsparcie badań akademickich

Agencja  do grudnia 2020 podpisała  44 umowy z uniwersytetami medycznymi, które stały się Beneficjentami konkursów ABM. Umowy zostały zawarte na łączną kwotę 522 731 897,18 zł.

Najczęściej o dofinansowanie ABM aplikował Gdański Uniwersytet Medyczny, składając aż 24 wnioski na łączną kwotę 558 682 422,39 zł. Często aplikowały również Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (14 złożonych wniosków) oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (13 złożonych wniosków).

W wyniku procedur konkursowych największą liczbą wniosków, którym przyznano dofinansowanie mogą pochwalić się Warszawski Uniwersytet Medyczny (11 podpisanych umów na łączną kwotę 126 729 475,80 zł) oraz Gdański Uniwersytet Medyczny (8 podpisanych umów na łączną kwotę 114 986 356,07 zł)

srodki przekazane na realizacje projektow realizowanych przez uniwersytety medyczne w podziale na wojewodztwa - Podsumowanie roku ABM - wsparcie dla badań akademickich

Największą liczbę umów z uniwersytetami medycznymi zawarto w ramach konkursu Niekomercyjne Badania Kliniczne (NBK) 2019, gdzie Beneficjentami zostały 22 uniwersytety medyczne (łączna kwota dofinansowania 372 050 139,75 zł). Na drugim miejscu pod względem liczby zawartych umów plasuje się konkurs dedykowany zwalczaniu pandemii COVID-19, w którego ramach 11 uniwersytetów medycznych podpisało umowę o dofinansowanie z ABM (łączna kwota dofinansowania 27 064 189,14 zł).