Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Polski Fundusz Rozwoju. Wspólnie dla polskich pacjentów o badaniach klinicznych

Polski Fundusz Rozwoju heading - Polski Fundusz Rozwoju. Wspólnie dla polskich pacjentów o badaniach klinicznych

Polski Fundusz Rozwoju. Wspólnie dla polskich pacjentów o badaniach klinicznych

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Celem Grupy jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. W ofercie instytucji Grupy można znaleźć m.in. finansowanie innowacyjnych pomysłów i rozwoju firm, kredyty bankowe, ubezpieczenia handlowe czy doradztwo w zakresie eksportu.

Program Rozwoju Biotechnologii

Celem Programu Rozwoju Biotechnologii, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju jest rozwój innowacyjnego sektora farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby tworzonych, badanych klinicznie i produkowanych cząstek i leków, z zagwarantowaniem dostępu do leków dla polskich pacjentów.
W ramach dotychczasowy prac zidentyfikowano wspólnie z przedstawicielami branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, przedstawicielami nauki i administracji publicznej główne obszary, które wymagają wsparcia, by realizacja tego celu była możliwa. W 2017 r. przeprowadzono szereg wielostronnych spotkań, w tym w formie grup roboczych, w trakcie których wypracowano propozycje rozwiązań dla sektora w takich obszarach jak:

  • transfer technologii,
  • rozwój przedsiębiorstw biotechnologicznych,
  • badania kliniczne,
  • legislacja i refundacja oraz
  • promocja branży i budowanie świadomości o specyfice sektora.

W ramach każdego z obszarów określono następnie grupy instrumentów, których wdrożenie usprawni funkcjonowanie sektora i podniesie jego atrakcyjność, w tym dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Są to m.in.:

  • instrument kapitałowy – PFR Life Science, dedykowany późniejszym fazom rozwoju przedsiębiorstw biotechnologicznych, który w 2018 r. przejął udziały m.in. w Selvita S.A. i Mabion S.A.),
  • wsparcie zmian legislacyjnych związanych z mechanizmem RTR czy nową ustawą o badaniach klinicznych, prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia,
  • usprawnienie transferu technologii dla lepszej komercjalizacji polskich wynalazków z obszaru biotechnologii i farmacji,
  • promocja sektora biotechnologicznego za granicą, w tym realizacja Programu Promocji Branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej realizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (w 2018 r. targi m.in. Bio International Convention, Boston, USA, CPhl China, BioPh China).

Skąd więc PFR na łamach „Badań klinicznych”?
Kluczem jest Program Rozwoju Biotechnologii, koordynowany przez Departament Programów Sektorowych PFR. Celem programu jest rozwój innowacyjnego sektora farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby tworzonych, badanych klinicznie i produkowanych cząstek i leków, z zagwarantowaniem dostępu do leków dla polskich pacjentów. Program jest realizowany w formie projektów koordynowanych przez PFR, posiadających unikalną cechę – to projekty, które budują partnerstwa nauki, biznesu oraz administracji publicznej, coraz częściej także przy udziale organizacji pozarządowych. Dla znoszenia barier rozwoju konieczne jest współdziałanie i wielostronne partnerstwa. W takim duchu powstawały w 2017 roku założenia programu, tworzone w dialogu branży biotechnologicznej i farmaceutycznej z sektorem nauki i administracji publicznej.

Model wielostronnego partnerstwa przyjęto także dla realizacji jednego z projektów w programie, który swój początek miał w potrzebie udostępnienia polskim pacjentom informacji o prowadzonych badaniach klinicznych. Początkowo chodziło o wypełnienie swego rodzaju „luki informacyjnej” do czasu uruchomienia portalu, nad jakim pracuje Europejska Agencja Leków. Na potrzebę realizacji tego projektu wskazały grupy robocze pracujące nad kształtem programu (biznes + nauka + administracja publiczna, w tym Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju, czyli dzisiejsze Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), jak i organizacja pozarządowa działająca dla dobra pacjentów – Fundacja Urszuli Jaworskiej, która zgłosiła się do PFR ze swoim pomysłem w odpowiedzi na tę potrzebę. W trakcie prac nad projektem do rozmów dołączyła Fundacja PFR, która działa m.in. w obszarze edukacji, przez co projekt związany z edukacją pacjentów i niosący dla nich wartość dodaną zyskał ważnego partnera społecznego. Do dyskusji nad problemem dostępu do informacji o badaniach klinicznych dołączyli także kolejni partnerzy, w tym Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele Dla Zdrowia”, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, POLCRO i GCPpl. Uznano, że sama informacja o prowadzonych badaniach to za mało. Postanowiono przeprowadzić szersze działania informacyjne o roli pacjenta w badaniach klinicznych, obejmujące nie tylko uruchomienie strony internetowej o badaniach klinicznych jako części strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, ale także działania medialne rozwijające ważną i potrzebną dyskusję o badaniach klinicznych i tym, co się z nimi wiąże – regulacjach prawnych przekazywanych zrozumiałym dla pacjenta językiem, warunkach uczestnictwa, szansach i zagrożeniach, jakie ze sobą niosą badania kliniczne. Finałem tej części wspólnie podejmowanych przez wymienione instytucje i organizacje działań będzie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów i ochrony zdrowia, gdzie – obok elementów edukacyjnych – ważne będzie zdefiniowanie potrzeb informacyjnych pacjentów, by w kolejnych wspólnie planowanych działaniach móc odpowiedzieć na tą potrzebę i skuteczniej budować świadomość polskich pacjentów o badaniach klinicznych.

Autor: Katarzyna Michalak-Magda