leki inspekcje - Prezes URPLWMiPB zawiesza działania inspekcji badań klinicznych

Dnia 29 maja 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Cessak wydał komunikat w sprawie inspekcji badań klinicznych i kontroli systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. 

Treść komunikatu poniżej:

W związku z działaniami prowadzonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zabezpieczenia przed zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że działania inspekcji badań klinicznych zostają zawieszone do odwołania,  a decyzja o wznowieniu procesu inspekcji zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Kontrola systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych będzie do odwołania prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej szczegółów na stronie www Urzędu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Translate »