Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

leki inspekcje - Prezes URPLWMiPB zawiesza działania inspekcji badań klinicznych

Dnia 29 maja 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Cessak wydał komunikat w sprawie inspekcji badań klinicznych i kontroli systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. 

Treść komunikatu poniżej:

W związku z działaniami prowadzonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zabezpieczenia przed zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że działania inspekcji badań klinicznych zostają zawieszone do odwołania,  a decyzja o wznowieniu procesu inspekcji zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Kontrola systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych będzie do odwołania prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej szczegółów na stronie www Urzędu