Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

nowa inicjatywa regionalnej w obszarze zdrowia - Przedstawiciele ośmiu krajów Europy Środowo-Wschodniej rozmawiali w Warszawie o powołaniu nowej inicjatywy regionalnej w obszarze zdrowia

Przedstawiciele ośmiu krajów Europy Środowo-Wschodniej rozmawiali w Warszawie o powołaniu nowej inicjatywy regionalnej w obszarze zdrowia

Z inicjatywy Agencji Badań Medycznych 25 lipca 2022 r. zorganizowano w Warszawie spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawiciele największych globalnych firm należących do inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH).

Celem warsztatu zatytułowanego „Współpraca publiczno-prywatna na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej Europy Środkowo-Wschodniej” było zapoczątkowanie rozmów na temat powołania regionalnej platformy współpracy, której celem będzie tworzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę i zwiększanie efektywności systemów opieki zdrowotnej naszego regionu przy udziale partnerstw publiczno-prywatnych. Spotkanie było okazją do podzielenia się z państwami zainteresowanymi nawiązywaniem współpracy doświadczeniami z projektów realizowanych w ramach powstałej w zeszłym roku inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub.

–Współpraca z szeroką gamą interesariuszy publicznych i prywatnych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, jest szansą dla naszego regionu na dokonanie dużego skoku rozwojowego, mającego znaczący wpływ na wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślał Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, który był gospodarzem spotkania.

Prezes ABM podkreślał, że globalny kryzys zdrowotny wywołany pandemią COVID-19 oraz kolejne wstrząsy związane z rosyjską agresją na Ukrainę, prowadzą do dalszego osłabienia systemów opieki zdrowotnej w naszym regionie, w tym zakłócania łańcuchów dostaw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego naszych krajów. Zdaniem Prezesa Sierpińskiego bliska współpraca podmiotów sektora publicznego i prywatnego w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej może wpłynąć pozytywnie na przeciwdziałanie nowym zagrożeniom w przyszłości.

Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej i wzięli w nim przedstawiciele Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowacji. Głos zabrał również wiceminister zdrowia Republiki Czeskiej, Jakub Dvoracek, który przedstawił priorytety czeskiej prezydencji w UE w obszarze polityki zdrowotnej.

Partnerem warsztatów było EIT Health InnoStars (część Europejskiego Instytutu Technologicznego) stanowiąca sieć najbardziej innowacyjnych i rozwojowych przedsięwzięć branży zdrowia. Zrzesza firmy komercyjne, placówki badawcze, uczelnie wyższe i centra rozwojowe.

Rozmowy o powołaniu środkowoeuropejskiej sieci współpracy będą kontynuowane m.in. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.