Czasopismo Profesjonalistów Badań Klinicznych

Takeda - Takeda zawiera umowę z Adaptive Biotechnologies w celu pomiaru choroby resztkowej

Takeda zawiera umowę z Adaptive Biotechnologies w celu pomiaru choroby resztkowej

Takeda rozpoczęła współpracę z firmą Adaptive Biotechnologies, specjalizującą się w immunologii. W ramach tej kooperacji Takeda będzie mogła wykorzystywać opracowany przez Adaptive Biotechnologies produkt o nazwie clonoSEQ® Assay, w celu oszacowania chorób resztkowych u pacjentów z nowotworami układu odpornościowego.
Choroba resztkowa to stan, w którym u pacjenta występują komórki nowotworowe w tak małej liczbie, że standardowe metody ich wykrycia zawodzą. Chociaż tak nieliczne komórki nowotworowe nie wywołują objawów choroby, mogą się jednak powielać i spowodować nawrót choroby.
 
ClonoSEQ Assay to test diagnostyczny, który pozwala na wykrycie nawet bardzo małej liczby komórek nowotworowych. Test umożliwia wykrycie komórek szpiczaka mnogiego (ze szpiku pacjenta), ostrej białaczki limfoblastycznej pochodzącej z limfocytów B (również ze szpiku) oraz przewlekłej białaczki limfatycznej (gdzie można badać nie tylko szpik, ale także krew).
 
ClonoSEQ Assay zostanie zastosowany w końcowych etapach badań klinicznych prowadzonych przez Takedę, aby ocenić jak głęboka i trwała jest odpowiedź na testowany lek. Adaptive Biotechnologies otrzyma płatność z góry oraz będzie uprawniona do otrzymania dalszych płatności w miarę osiągania kolejnych kamieni milowych. Szczegółów finansowych firmy nie ujawniają.