Kategoria: Aktualności

Agencja Badań Medycznych podsumowuje dotychczasową pracę i zdradza plany na kolejny rok

Agencja Badań Medycznych podsumowuje dotychczasową pracę i zdradza plany na kolejny rok

Już czwartego grudnia br. odbędzie się Konferencja Agencji Badań Medycznych „Nowe możliwości rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu – GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?”. Wydarzenie poświęcone zostanie podsumowaniu dotychczasowej działalności Agencji oraz przedstawieniu planów na rok 2020.

Polska zajmuje obecnie jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych. W celu odwrócenia tej niekorzystnej statystyki powołano Agencję Badań Medycznych, której głównym zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej  w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem niekomercyjnych badań klinicznych.

W trakcie minionego półrocza, Agencja zainicjowała realizację wielu przedsięwzięć, na które długo oczekiwało zarówno środowisko medyczne, jak również osoby zaangażowane w kreowanie i zarządzanie systemem polityki zdrowotnej w Polsce.

Zespół ekspertów ABM opracował Program Rozwoju Badań Klinicznych, zawierający diagnozę sektora badań klinicznych w Polsce oraz strategię działań prowadzących do optymalizacji i poprawy najważniejszych wskaźników dotyczących badań niekomercyjnych w perspektywie długoterminowej. W ramach działalności statutowej Agencja przeznaczyła 100 milionów złotych na pierwszy konkurs dotyczący wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych. Podczas Konferencji przedstawione zostaną jego szczegółowe założenia oraz dotychczasowe rezultaty.

W ramach Konferencji zaprezentowany zostanie projekt planu działania Agencji Badań Medycznych na 2020 rok, w ramach którego przedstawione będą założenia dotyczące utworzenia i rozwoju sieci Centum Badań Klinicznych oraz konkursów na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii lekowych i nielekowych.

Konferencja będzie okazją do wspólnego wypracowania nowych koncepcji i obszarów dla realizacji niekomercyjnych badań klinicznych oraz innowacji w ochronie zdrowia. Obecność wybitnych specjalistów pozwoli natomiast na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach.

Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: https://nbk.abm.gov.pl/rejestracja

Szczegóły dotyczące wydarzenia: https://nbk.abm.gov.pl/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Warsztaty RODO – szacowanie ryzyka dla ochrony danych w badaniach klinicznych

Warsztaty RODO – szacowanie ryzyka dla ochrony danych w badaniach klinicznych

28.11.2019 (piątek) w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe: Szacowanie ryzyka dla ochrony danych RODO/GDPR w badaniach klinicznych (CT).

Miejsce spotkania biuro firmy PAREXEL Polska, ul. Żwirki i Wigury 18A, Warszawa.

Kto powinien wziąć udział?
Spotkanie dedykowanie dla Sponsorów, Przedstawicieli, CRO, ośrodków badawczych, Inspektorów Ochrony Danych, Zespołów ds. ODO w organizacji oraz według Państwa uznania!

Dlaczego warto wziąć udział?
Szacowanie ryzyka jest jednym z najważniejszym procesów na gruncie RODO/GDPR i wymaga bieżącego zarządzania. Dlatego też, podczas wykładu i warsztatów skupiamy uwagę przede wszystkim na aspektach praktycznych związanych z szacowaniem ryzyka dla ochrony danych w procesach związanych z zarządzaniem organizacją oraz w procesach związanych z prowadzeniem
badań klinicznych. Spotkanie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu z możliwością bieżącego zadawania pytań przez Uczestników!

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Pratia łączy siły z VirTrial, aby stać się pierwszą w Europie siecią ośrodków „Virtual Trial Capable”

Pratia łączy siły z VirTrial, aby stać się pierwszą w Europie siecią ośrodków „Virtual Trial Capable”

Pratia logo 1024x448 - Pratia łączy siły z VirTrial, aby stać się pierwszą w Europie siecią ośrodków „Virtual Trial Capable”

VirTrial oraz Pratia, największa w Europie sieć ośrodków badań klinicznych (wchodząca w skład Grupy NEUCA), ogłosiły zawarcie aliansu, w ramach którego wszystkie ośrodki Pratii zostały przeszkolone z zakresu opracowanej przez VirTrial platformy Virtual Trial Capable. Sieć ośrodków badań klinicznych Pratii jest pierwszą w Europie siecią z certyfikatem Virtual Trial Capable, który potwierdza przygotowanie do prowadzenia zdecentralizowanych badań klinicznych (DCT).

Program szkoleniowy obejmuje cztery moduły, po ukończeniu których profesjonaliści badań klinicznych mogą wykazać się kompetencjami w obszarze etykiety oraz wytycznych w zakresie telemedycyny, a także w zakresie efektywnego wykorzystania platformy VirTrial. Uczestnicy otrzymują certyfikat Virtual Trial Capable oraz identyfikatory poświadczające sponsorom lub firmom CRO, że są przygotowani do prowadzenia hybrydowych zdecentralizowanych badań klinicznych.

– Misją Pratii jest wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej, przyczyniających się do poprawy jakości życia i poczucia bezpieczeństwa naszych pacjentów. Wykorzystanie technologii telemedycznych, które umożliwiają większej populacji uczestniczyć w badaniach przybliża nas do założonego celu i jesteśmy dumni z bycia pierwszą siecią w Europie oferującą takie korzyści dla sponsorów – powiedziała Małgorzata Gerjatowicz-Osmańska, dyrektor zarządzająca, Pratia. – Nasza sieć systematycznie poszerza zasięg w Europie i planujemy w 100% zachować status Virtual Trial Capable we współpracy z VirTrial, by móc możliwie najlepiej służyć pacjentom i sponsorom badań klinicznych.

Amanda Rangel, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w VirTrial, zaznacza: – W VirTrial czujemy się zaszczyceni mogąc współpracować z myślącymi przyszłościowo ośrodkami, takimi jak te wchodzące w skład sieci Pratia, które aktywnie działają na rzecz postępu w przemyśle i poprawy dostępu pacjentów do badań klinicznych. Stworzona przez VirTrial innowacyjna platforma telemedyczna została opracowana przez profesjonalistów badań klinicznych i jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować współpracę z ośrodkami oraz wspierać ich zrównoważony rozwój w nowej erze hybrydowych zdecentralizowanych badań klinicznych.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Parexel oraz HealthVerity nawiązują współpracę

Parexel oraz HealthVerity nawiązują współpracę

Parexel logo

Parexel, jeden z wiodących na świecie dostawców rozwiązań służących rozwojowi i dostarczaniu innowacyjnych terapii poprawiających stan zdrowia na świecie, począwszy od fazy klinicznej poprzez komercjalizację, oraz HealthVerity, Inc., fundacja działająca na rzecz tworzenia, wymiany i zarządzania danymi zdrowotnymi i konsumenckimi, poinformowały o zawarciu strategicznej umowy dotyczącej wykorzystania danych rzeczywistych (RWD – real-world data). Umowa pozwoli firmie Parexel usprawnić dostarczanie rozwiązań w obszarze rozwoju leków. Dzięki tej współpracy Parexel zyska dostęp do stworzonych przez HealthVerity narzędzi przetwarzania różnorodnych danych, takich jak elektroniczne rejestry medyczne (EMR – electronic medical records), dane laboratoryjne czy społeczne determinanty zdrowia. Technologie HealthVerity zapewniają pełną poufność gromadzonych danych i dostarczają rozwiązania pozwalające na dostosowanie danych RWD do potrzeb klienta, co pozwala firmom z sektora life science rozwiązywać najbardziej złożone zagadnienia z zakresu badań klinicznych.

– Badania z wykorzystaniem danych z rejestrów RWD niosą duży potencjał zmian i przyspieszania procesu rozwoju leków, i coraz częściej zyskują przychylność agencji regulatorowych – powiedziała Michelle Hoiseth,  wiceprezes oraz Chief Data Officer, Parexel. – Zgromadzone w sposób tradycyjny duże ilości danych nie mogą być jednak w pełni wykorzystane w takich badaniach. Dzięki współpracy z HealthVerity, Parexel będzie w stanie szybko uzyskać najwłaściwsze dane niezbędne dla przeprowadzenia analiz na podstawie informacji pochodzących z wielu źródeł. Bazując na naszej ekspertyzie, jesteśmy w stanie sprostać wymogom regulatorów, wspierając ich w wykorzystaniu tych badań przy wprowadzaniu nowych terapii na rynek.

Dzięki umowie z HealthVerity, klienci firmy Parexel zyskają dostęp do danych dotyczących ponad 330 milionów pacjentów, pozyskanych z ponad 60 źródeł zawierających dane zdrowotne oraz konsumenckie, które zostały zanonimizowane i przystosowane pod kątem zgodności z technologiami HealthVerity. Andrew Kress, współzałożyciel i CEO HealthVerity, zaznacza: – Technologia HealthVerity stanowi fundament dla bardziej efektywnych, transparentnych i zgodnych z zasadami ochrony prywatności metod wykorzystania  danych RWD. Cieszymy się bardzo z nawiązania współpracy z firmą Parexel, która przewodzi dyskusjom  na temat tego, jak dane potrafią zmienić sposób myślenia na temat badań klinicznych w przyszłości i przyczynić się do przyspieszenia wprowadzania nowych terapii dla pacjentów.

Niniejsze strategiczne partnerstwo opiera się na polityce firmy Parexel polegającej na maksymalnym wykorzystaniu danych rzeczywistych poprzez integrację dostępu do różnych typów danych, zaawansowanych technologii, umiejętności zarządzania danymi, a także ekspertyzy w dziedzinie badań klinicznych i konsultingu.

Raport opublikowany przez firmę badawczo-doradczą Economist Intelligence Unit (spółkę siostrzaną magazynu „The Economist”), a stworzony na zlecenie Parexel, wykazał, że leki opracowane z wykorzystaniem danych rzeczywistych RWD mają o 21% większe prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek, zaś badania kliniczne wykorzystujące dane rzeczywiste RWD charakteryzują się skróconym czasem rekrutacji. Raport wykazał także, że zaawansowane analizy danych – gromadzonych dotychczas w odizolowanych bazach – są kluczowe dla wdrażania innowacji w proces rozwoju i komercjalizacji leków.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna Prezesem Agencji Badań Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna Prezesem Agencji Badań Medycznych

Stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych objął dziś prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy, Kierownik Kliniki w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.         

Zgodnie z Ustawą o Agencji Badań Medycznych, Prezes Agencji  powoływany jest przez Ministra Zdrowia w drodze konkursu na okres 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Prezes Agencji odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową Agencji, sprawy związane z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów i innych zadań Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie jej majątkiem. Po zasięgnięciu opinii Rady, Prezes sporządza: roczny plan finansowy Agencji i jego zmiany, roczny plan działalności Agencji i jego zmiany, roczne sprawozdanie finansowe Agencji, roczne sprawozdanie z działalności Agencji wraz z informacją o wynikach ewaluacji, perspektywiczne kierunki działalności Agencji, statut Agencji i jego zmiany oraz przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia.

prof. Piotr Czuderma zdjęcie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

W latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, obecnie jest członkiem jego Zarządu Głównego. Przez dwie kolejne kadencje był przewodniczącym Międzynarodowej Grupy Strategicznej ds. Guzów Wątroby u Dzieci – SIOPEL. Obecnie pełni również funkcję prezesa Europejskiej Sekcji Chirurgów Dziecięcych Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).
  Zainteresowania naukowe prof. Czauderny obejmują przede wszystkim problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowania wideochirurgii w chirurgii i onkologii dziecięcej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich menedżer.
  Jest współautorem podręczników polskich i zagranicznych oraz ponad 180 prac naukowych opublikowanych w najbardziej szanowanych czasopismach na świecie, m.in. New England Journal of Medicine, Lancet Oncology i Journal of Clinical Oncology. Całkowity wpływ jego publikacji wynosi ponad 400, podczas gdy liczba jego cytowań jest bliska 3000. Prowadził liczne krajowe i międzynarodowe kursy z zakresu chirurgii wideo i chirurgii onkologicznej. Regularnie pełnił funkcję recenzenta programów badawczych w Unii Europejskiej (7PR, Horyzont 2020).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A. zatwierdza decyzję o podziale Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A. zatwierdza decyzję o podziale Spółki

Akcjonariusze Selvity, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatwierdzili podział firmy na dwa niezależne podmioty. W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity, świadcząca kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Część innowacyjna, która pozostanie po wydzieleniu działalności CRO, będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics S.A. Po rejestracji podziału przez sąd rejestrowy Selvita CRO S.A. będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita S.A. 
 
W wyniku głosowania NWZA, zatwierdzona została decyzja o podziale Selvita S.A. na dwie niezależne spółki:
 1. Selvita S.A. (dotychczasowy segment usługowy, przeniesiony w ramach podziału na nową spółkę) będzie kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje spółek zarówno w Polsce jak i za granicą, które będą pozwalały na realizację wyznaczonych celów biznesowych. W rezultacie podziału spółce przypadną także akcje w bioinformatycznej spółce Ardigen S.A.
 2. Ryvu Therapeutics S.A. (dotychczasowy segment innowacyjny Selvita S.A.) skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii. 
W rezultacie podziału Ryvu Therapeutics S.A. zachowa udziały w Nodthera Ltd. Ponadto Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu czterech nowych członków Rady Nadzorczej spółki.
 
– Obok zatwierdzenia prospektu Selvita CRO przez Komisję Nadzoru Finansowego, mamy za sobą drugi najważniejszy punkt procesu podziału Selvity na dwa niezależne podmioty, czyli akceptację podziału przez naszych Akcjonariuszy. Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za zaufanie dla obranej przez nas ścieżki rozwoju działalności obydwu segmentów w ramach niezależnych spółek i wsparcie całego procesu – powiedział Bogusław Sieczkowski – współzałożyciel Selvita S.A. i jej dotychczasowy Wiceprezes. – Pomimo że się dzielimy, mamy wspólne korzenie i wspólnym celem każdej ze spółek pozostaje dostarczanie najwyższej jakości wyników prac. Obie spółki będą miały indywidualne cele, ale wartości, filozofia i ambitne podejście do biznesu nie zmienią się.
 
– Jestem przekonany, że funkcjonując jako dwa osobne, niezależne podmioty będziemy mogli jeszcze lepiej skupić się na tym, co najważniejsze dla każdej ze Spółek, czyli na potrzebach naszych partnerów i pacjentów – dodał Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel Selvita S.A., prezes zarządu Ryvu Therapeutics S.A.
 
W związku z podziałem zmianie uległy składy organów korporacyjnych obydwu spółek.
Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., pozostanie na czele Ryvu Therapeutics S.A. Wraz z nim w kierownictwie spółki znajdzie się dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy, Wiceprezes Zarządu i dr Setareh Shamsili, Dyrektor Medyczny. 
 
Decyzją Rady Nadzorczej Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający, został mianowany Prezesem Zarządu Selvita S.A. zaś dr Miłosz Gruca, pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Działu Biologii, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Ponadto do Zarządu spółki powołani zostali również nowi członkowie: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję Dyrektora Finansowego. Zarząd uzupełniają dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych.
 
Decyzją Akcjonariuszy skład Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. uległ rozszerzeniu. Nowymi członkami Rady zostali Prof. Axel Glasmacher, dr Colin Goddard, dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski, którzy dołączą do dr Piotra Romanowskiego (pełniącego funkcję przewodniczącego), dr Tadeusza Wesołowskiego oraz Rafała Chwasta. 
 
–  Bardzo się cieszę, że do Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics dołączają światowi specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach, których doświadczenie i wiedza pozwoli zbudować spółkę o globalnej wartości w branży – dodał Paweł Przewięźlikowski. 
 
Prof. dr hab. n. med. Axel Glasmacher jest niezależnym konsultantem i członkiem rady nadzorczej w 4D Pharma, jak również jest w zarządzie międzynarodowej organizacji non-profit The Cancer Drug Development Forum. Profesor Glasmacher prowadził badania kliniczne ukierunkowane na leczenie nowotworów hematologicznych na Uniwersytecie w Bonn, gdzie również wykłada. Do niedawna był również wiceprezesem i kierownikiem ds. globalnych badań klinicznych i rozwoju hematologii onkologicznej w firmie Celgene, gdzie przyczynił się do rozwoju takich leków jak Revlimid (lenalidomid), Vidaza (azacytydyna), Idhifa (enasidenib) oraz Luspatercept. 
 
Dr Colin Goddard pełni funkcję prezesa i dyrektora wykonawczego firmy BlinkBio. Przez 12 lat był prezesem firmy OSI Pharmaceuticals, gdzie pozyskał 1,5 mld USD finansowania oraz nadzorował proces rozwoju i komercjalizacji leku Tarceva (erlotynib) stosowanego w leczeniu raka płuc, aż do przejęcia OSI przez Astellas za kwotę 4 miliardów USD. 
 
Dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius jest onkologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem. Obecnie jest dyrektorem ds. medycznych w firmie NOXXON Pharma. Odegrał ważną rolę w rozwoju klinicznym kilku znaczących leków onkologicznych i przyczynił się do udanej komercjalizacji: Abraxane (paklitaksel), Alimta (pemetreksed), Gemzar (gemcytabina) oraz Revlimid (lenalidomid). W latach 2007-2014 pracował w firmie Celgene, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. badań klinicznych i rozwoju. 
 
Thomas Turalski posiada ponad 17-letnie doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, od publicznych i prywatnych inwestycji po korporacyjne, operacyjne i regulacyjne obszary rozwoju firmy. Obecnie zarządza portfelem inwestycyjnym w Revidea Ventures. Wcześniej, przez 11 lat pracował w Perceptive Advisors, wiodącym funduszu inwestującym w sektorze ochrony zdrowia, gdzie zarządzał inwestycjami w spółki biotechnologiczne, w tym m.in. Myogen, Morphosys, Pharmacyclics. Był również odpowiedzialny za inwestycję Perceptive Advisors w Acerta Pharma gdzie był członkiem rady założycielskiej oraz nadzorczej. 
 
Rada Nadzorcza Selvita S.A. została rozszerzona o Jacka Osowskiego, doradcę inwestycyjnego posiadającego bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych, który w przeszłości pełnił funkcje zarządcze w IPOPEMA TFI S.A., PZU Asset Management S.A. i Famur S.A., oraz Pawła Przewięźlikowskiego.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Seminarium “Niekomercyjne badania kliniczne”

Seminarium “Niekomercyjne badania kliniczne”

W związku z ogromnym zainteresowaniem seminarium dla lekarzy planowanym na dzień 26 października 2019, Agencja Badań Medycznych organizuje kolejne seminarium pt.:

„Niekomercyjne badania kliniczne”

25 października 2019 r.
Warszawa, Hotel Ibis, Ul. Grzybowska 43

Seminarium jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem GCPpl i przeznaczone dla środowiska medycznego – osób zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych lub planujących  działalność w tym zakresie.

Program seminarium:

 • Od badań niekomercyjnych do komercyjnych i z powrotem
 • Zasady finansowania, oceny oraz tryb składania wniosków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej
 • Planowanie niekomercyjnych badań klinicznych
 • Regulacje krajowe i międzynarodowe badań klinicznych
 • Publikowanie wyników badań niekomercyjnych: kontekst regulacyjny a naukowy
 • Przykład organizacji i specyfiki niekomercyjnych badań klinicznych na Collegium Medicum UJ
 • Badania kliniczne – w stronę pacjenta

Szczegółowy program seminarium dostępny jest pod linkiem

Prowadzący:

 • Dr Piotr Iwanowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Krzysztof Górski, Dyrektor ds. Wdrażania Projektów Naukowych ABM
 • Dr Beata Maciejewska, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Dr Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych URPL
 • Dr Maciej Sułkowski, Członek Zespołu ds. Badań Klinicznych Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
 • Aneta Sitarska-Haber, Wice-Prezes Stowarzyszenia GCPpl

Noty biograficzne prelegentów dostępne są pod linkiem

Konferencja organizowana jest pod Honorowym Patronem Ministra Zdrowia

więcej na:
http://abm.gov.pl/seminarium-niekomercyjne-badania-kliniczne-dodatkowy-termin/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
PPD przejmuje globalny biznes sieci ośrodków badawczych od Bioclinica

PPD przejmuje globalny biznes sieci ośrodków badawczych od Bioclinica

Należąca do Pharmaceutical Product Development, LLC (PPD), spółka Accelerated Enrollment Solutions (AES), poinformowała o przejęciu biznesu sieci ośrodków badawczych amerykańskiej firmy Bioclinica. Dzięki akwizycji AES umacnia swoją pozycję na globalnym rynku ośrodków badań klinicznych i rozwiązań podnoszących efektywność rekrutacji pacjentów do badań. AES swymi usługami obejmuje obecnie pięć kontynentów, 20 krajów, ponad 180 ośrodków badawczych i ponad 100 milionów gospodarstw domowych.

Niniejsza akwizycja poszerza zasięg AES o nowe obszary w Chinach, Ameryce Łacińskiej i Europie Zachodniej, uzupełniając ustabilizowaną pozycję w Ameryce Północnej, Europie i Afryce Południowej. Transakcja obejmuje również ośrodki badawcze, które Bioclinica pozyskała w roku 2014 w wyniku przejęcia firmy CCBR-SYNARC. Dodatkowo transakcja pozwoli AES zwiększyć zakres obszarów terapeutycznych w Stanach Zjednoczonych, dzięki pozyskaniu czterech wyspecjalizowanych w chorobach neurologicznych ośrodków badawczych na Florydzie.

Model biznesowy AES łączy w sobie wszystkie najważniejsze elementy łańcucha dostaw w badaniach klinicznych – ośrodki, rekrutację pacjentów oraz agregację w pełni identyfikowanych danych pozyskanych za zgodą pacjentów zainteresowanych uczestnictwem w badaniach. AES jest dostawcą szerokiego zakresu usług wspierających ośrodki oraz proces rekrutacji pacjentów. Jej ambicją jest wyznaczanie nowych standardów produktywności badań klinicznych – zapewnianie większej liczby pacjentów, z mniejszej liczby ośrodków, w krótszym czasie.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Agencja Badań Medyczny poszukuje ekspertów oceny projektów

Agencja Badań Medyczny poszukuje ekspertów oceny projektów

Agencja Badań Medycznych w ciągu najbliższych tygodni ogłosi konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. W związku z tym Agencja prowadzi nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych.

Jednym z kluczowych zadań Agencji Badań Medycznych jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych. Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na działalność rozwojowo-badawczą w tym zakresie.

Nabór kandydatów na ekspertów odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane współpracą w przedmiotowym zakresie proszone są o zapoznanie się z regulaminem powoływania i współpracy z ekspertami oraz przesłanie:

 1. wniosku o wpis do Bazy kandydatów
 2. oświadczenia kandydata na eksperta Agencji Badań Medycznych
 3. kopii dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. kopii dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

Skany podpisanych przez kandydatów dokumentów należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: piotr.gozdek@abm.gov.pl lub listem poleconym na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa       

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.abm.gov.pl w zakładce „dla ekspertów”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych

Pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych

Już 19 września odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych, która zaopiniuje kierunki rozwoju działalności Agencji, przedstawi rekomendacje zasad podziału środków finansowych oraz zaopiniuje Program Rozwoju Badań Klinicznych.

Agencja Badań Medycznych planuje ogłosić pierwszy konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych jeszcze we wrześniu b.r., po konsultacjach z Radą Agencji. – Rokrocznie po zasięgnięciu opinii Rady propozycja ścieżek tematycznych będzie przekładana Ministrowi Zdrowia, w oparciu o analizę potrzeb społecznych, a my na tej podstawie będziemy rozpisywać konkursy. Będzie to pierwsze tak duże wsparcie dla rozwoju akademickich badań klinicznych w tej części Europy – podkreśla dr. n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Rada Agencji Badań Medycznych posiada kompetencje opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Jej kadencja trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025 zajęli:

Professor Waldemar Priebe, Professor George Wilding, Professor Christopher JL Murray, dr n. med. Rafał Staszewski, PhD Michael J. Pencina, prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn  Krzemiński, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński , prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, dr Aurelia Ostrowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, Dr hab. n. med. prof. nadzw.  Joanna Wierzbowska, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek. 

Szczegółowe informacje o członkach Rady dostępne są na stronie: http://abm.gov.pl/innowacje/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Translate »